ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Online (Canlı) Sürekli Glukoz İzleminin Etkin Kullanım Kursu


Diyabet yönetiminde glukoz izleminin önemi büyüktür. Özellikle Tip 1 diyabetli çocuklar, ergenler ve erişkinlerin ve insülin tedavisi ile izlenen Tip 2 diyabetli bireylerin glukoz düzeyindeki dalgalanmaların saptanması, insülin dozlarının belirlenmesi ve iyi bir metabolik kontrol için yakın glukoz izlemi gereklidir.  Kan glukoz ölçümünün klasik yöntemi olan parmak ucundan glukometre ile yapılan ölçümlerin, özellikle küçük çocuklar için ağrılı bir işlem olması, uykuda yapılan ölçüm sayısının yetersizliği, anlık glukoz değerini göstermesi gibi birtakım sınırlılıkları mevcuttur. Ayrıca metabolik kontrol parametresi olarak HbA1C, glisemik değişkenlik, hedef içinde geçirilen zaman gibi parametreleri yansıtmamakta ve bunların hesaplanabilmesi için glukometre ölçümleri yeterli olmamaktadır.

Sürekli glukoz izlemi (SGİ) (Continuous Glucose Monitoring-CGM), gelişen teknolojinin bir ürünü olarak belirtilen bu hesaplamaların yapılabilmesini mümkün kılmakta, özellikle diyabetli çocuklar ve aileler başta olmak üzere tüm diyabetlilerin yaşantısına büyük bir rahatlık getirmekte ve metabolik kontrolü iyileştirmektedir. SGİ cihazlarının kullanımı ile hipogliseminin erken tanınması ya da yükselmekte olan glukoz değerinin vakit kaybetmeden saptanması ve bu durumlara erken müdahale edilmesi mümkün olmaktadır.

Bu kurs diyabet ekibinde yer alan sağlık personelinin SGİ'nin etkin kullanımın amacıyla, gerekli teorik ve pratik bilgileri almalarını sağlamak için düzenlenmiştir. Bu kursta Tip 1 ve Tip 2 diyabette SGİ kullanımı, poliklinik izlemlerinde SGİ verilerinin değerlendirilmesi ve Ayaktan (Ambulatuavar) Glukoz Profili-AGP raporlarının yorumlanması, bu veriler temelinde tedavi ve beslenme planının düzenlenmesi ve SGİ kullanımının çocuk ve ailenin ruhsal durumu üzerine olası etkileri konuları üzerinde durulacaktır. Kursu tamamlayan diyabet ekibi üyelerinin, diyabetli bireyler ve ailelerine SGİ'nin etkin ve amacına uygun bir biçimde kullanılabilmesi için kapsamlı ve yapılandırılmış bir eğitim vermeleri beklenmektedir.

Kurs, doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog gibi diyabet ekibini oluşturan sağlık çalışanları için düzenlenmiş olup, 100 kişilik bir katılımıcı olması öngörülmüştür.  Kurs 27-28 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Koç Üniversitesi Hastanesi/RMK AIMES Diyabet Teknolojileri Eğitim Merkezi tarafından Online(Canlı)olarak  düzenlenen kursun programı ve hedefleri ekte sunulmuştur. Kurslara  ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak ve kayıt olmak için https://www.aimes.org/tr/page/cerrahi-olmayan-kurslar/surekli-glukoz-izlemi-etkin-kullanimi- linkine tıklayınız.

Katılımınızı diler, saygılar sunarız.