ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Ankara Endokrin Günleri Toplantısı


AÜTF Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalınca düzenlenecek olan “Ankara Endokrin Günleri” toplantısı 26 Mart 2020 tarihinde yapılacaktır.

Başkan: Prof. Dr. Merih BERBEROĞLU

Moderatörler: Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR, Prof. Dr Zehra AYCAN

Tartışılacak konular:

- Küçük yaşta tiroid nodülü olan bir olgu- Dr. Rukiye Uyanık

- Hipomagnezemi saptanan bir olgu- Dr. Ayşegül Ceran

- Hipofizer adenomlu olgu-Dr Esra Bilici

- Costello sendromu olgu –izlem bulguları-Dr Sirmen Kızılcan Çetin

- Tiroid hormon yüksekliği ile başvuran bir olgu –Dr. Elif Özsu

Saat: 12:00-14:00

Toplantı Yeri: 50.Yıl Amfisi, AÜTF Cebeci Kampüsü