ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Yeterlik sınav duyurusu - UPEK 2020


Değerli Meslektaşlarımız,

Ulusal kongremizde (16 Nisan 2020 Perşembe, 08:00) 6. Yeterlik Sınavı yapılacaktır. Sorular sadece kongre konularından değil Çocuk Endokrinolojisi bünyesindeki tüm alanlardan oluşturulmaktadır. Özellikle hedef kitle yan dal uzmanları ve son yılında olan yan dal uzmanlık öğrencileridir.

Sınav sonuçları sadece kişilerin kendilerine bildirilecek ve sonucuna göre yeterlik belgesi verilecektir. Eğitimin kalitesi artırmaya yönelik bu özdeğerlendirme sınavlarına bir kereden fazla girilebilir. Yandal uzmanlık öğrencileri bu belgeyi karnelerine ekleyebilir. Uzmanlar ise özgeçmişlerine ekleyebilir. Bu özdeğerlendirmelerden ilerideki yıllarda akademik ve mesleki yaşamda yararlanılabilinir.

Sınava katılmanız eğitimimizi değerlendirebilmemiz ve kaliteyi artırabilmemiz açısından çok önemlidir.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu ve TUKMOS üyeleri