ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Ankara Çocuk Endokrinoloji Aylık Toplantısı, Aralık 2019


Ankara Çocuk Endokrinoloji Grubu tarafından düzenlenen Aylık Endokrinoloji Toplantısı, 26 Aralık 2019 Perşembe günü, T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği’nce düzenlenecektir. 

Olgular

1. Cinsel gelişim bozukluğu olan iki olgu (Dr Sevinç Güneş Odabaşı)

2. Hiperinsülinemik hipoglisemili iki olgu (Dr Onur Akın)