ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

“Endocrin Society” nin e- bülteninde Ülkemizden haber...


Dernek üyelerimizden Banu Küçükemre Aydın ve arkadaşlarının çalışması Endocrin Society'nin e-bülteninde yer aldı. Journal of the Endocrine Society dergisinde yayınlanan yenidoğanlarda ambigius genitalia sıklığı  ile ilgili ülkemiz ve dünya literatürü için çok önemli veriler sunan  çalışmaları için üyelerimizi kutlarız.

ÇEDD Yönetim Kurulu