ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

JCRPE ve bildiri ödülleri sahiplerini buldu


JCRPE Ödülleri

Araştırma Makaleleri

Birinci

Neonatal Screening for Congenital Adrenal Hyperplasia in Turkey: A Pilot Study with 38,935 Infants

Tülay Güran, Başak Tezel, Fatih Gürbüz, Beray Selver Eklioğlu, Nihal Hatipoğlu, Cengiz Kara, Enver Şimşek, Filiz Mine Çizmecioğlu, Alev Ozon, Firdevs Baş, Murat Aydın, Feyza Darendeliler

İkinci

Incidence of Type 1 Diabetes in Children Aged Below 18 Years during 2013-2015 in Northwest Turkey

Şükran Poyrazoğlu, Rüveyde Bundak, Zehra Yavaş Abalı, Hasan Önal, Sevil Sarıkaya, Abdurrahman Akgün, Serpil Baş, Saygın Abalı, Abdullah Bereket, Erdal Eren, Ömer Tarım, Ayla Güven, Metin Yıldız, Derya Karaman Aksakal, Ayşegül Yüksel, Gülcan Seymen Karabulut, Şükrü Hatun, Tolga Özgen, Yaşar Cesur, Mehmet Azizoğlu, Emine Dilek, Filiz Tütüncüler, Esra Papatya Çakır, Bahar Özcabı, Olcay Evliyaoğlu, Songül Karadeniz, Fatma Dursun, Semih Bolu, İlknur Arslanoğlu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Heves Kırmızıbekmez, Pınar İşgüven, Ala Üstyol, Erdal Adal, Ahmet Uçar, Nurcan Cebeci, Didem Bezen, Çiğdem Binay, Serap Semiz, Hüseyin Anıl Korkmaz, Nihal Memioğlu, Elif Sağsak, Havva Nur Peltek, Melek Yıldız, Teoman Akçay, Serap Turan, Tülay Güran, Zeynep Atay, Neşe Akcan, Filiz Çizmecioğlu, Oya Ercan, Aydilek Dağdeviren, Firdevs Baş, Halim İşsever, Feyza Darendeliler

Üçüncü

Neonatal Features of the Prader-Willi Syndrome; The Case for Making the Diagnosis During the First Week of Life

Filiz Mine Çizmecioğlu, Jeremy Huw Jones, Wendy Forsyth Paterson, Sakina Kherra, Mariam Kourime, Ruth McGowan, M. Guftar Shaikh, Malcolm Donaldson

Olgu Sunumları (birinciliği paylaşan 2 makale)

- Sirolimus-Induced Hepatitis in Two Patients with Hyperinsulinemic Hypoglycemia”

Belma Haliloğlu, Heybet Tüzün, Sarah E. Flanagan, Muhittin Çelik, Avni Kaya, Sian Ellard, Mehmet Nuri Özbek

- Hyperphosphatemic Familial Tumoral Calcinosis in Two Siblings with a Novel Mutation in GALNT3 Gene: Experience from Southern Turkey”

Rabia Miray Kışla Ekinci, Fatih Gürbüz, Sibel Balcı, Atıl Bişgin, Mehmet Taştan, Bilgin Yüksel, Mustafa Yılmaz

KONGRE BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Sözel Bildiri Birinciliği (Klinik çalışma)

Prader –Willi Sendromu tanılı hastaların klinik özelliklerinin ve büyüme hormonu tedavisine yanıtlarının değerlendirilmesi

Olcay Evliyaoğlu1Aydilek Dağdeviren Çakır1, Firdevs Baş2, Onur Akın3, Zeynep Şıklar4, Bahar Özcabı5, Merih Berberoğlu4, Aslı Derya Kardelen2, Elvan Bayramoğlu6, Şükran Poyrazoğlu2, Murat Aydın7, Ayça Törel Ergür8, Damla Gökşen9, Semih Bolu10, Zehra Aycan6, Beyhan Tüysüz11, Oya Ercan1

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi-Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi,Ankara
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
7Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Samsun
8Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
9Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı,İzmir
10Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı,Düzce
11İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Çocuk Genetik Bilim Dalı, İstanbul

Sözel Bildiri Birinciliği (Temel moleküler çalışmalar)

21-Hidroksilaz eksikliği tanılı 113 hastanın mutasyon dağılımları ve fenotip-genotip ilişkisi

İhsan Turan1, Mehmet Taştan2, Duygu Düzgünce Boğa3, Fatih Gürbüz3, Leman Damla Kotan2, Abdullah Tuli3, Ali Kemal Topaloğlu2, Bilgin Yüksel2

1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Sözel Bildiri İkinciliği (İki bildiriye verildi)

IGF1 Reseptör Defektinin Prenatal Başlangıçlı Büyüme Geriliği Olan Çocuklardaki Sıklığı ve Değişken Klinik Özellikleri

 E Nazlı Gönç1, Z. Alev Özön1, Sümeyra Oğuz3, Serkan Kabaçam2, Özlem Pelin Şimşek2, Eda Utine2, Ayfer Alikaşifoğlu1, Nurgün Kandemir1, Mehmet Alikaşifoğlu3

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Genetik Bilim Dalı
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı

Osteogenezis İmperfektalı Hastalarda Yeni Nesil Dizi Analizi Yöntemi ile Hedeflenmiş Moleküler Genetik Tanı ve Sorumlu Aday Genlerin Araştırılması

Samim Özen1, Damla Gökşen1, Esra Işık2Ferda Evin Gürkan1, Hüseyin Onay3, Bilçağ Akgün3, Aysun Ata1, Tahir Atik2, Ferda Özkınay2, Şükran Darcan1, Özgür Çoğulu2

1Ege Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı
2Ege Üniversitesi Çocuk Genetik Bilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı

Sözel Bildiri Üçüncülüğü

46,XY Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Hastalarının Genetik Etyolojisinin Değerlendirilmesi

Şükran Poyrazoğlu1, Agharza Aghayev2, Güven Toksoy2, Birsen Karaman2, Şahin Avcı2, Umut Altunoğlu2, Melek Yıldız1, Zehra Yavaş Abalı1, Firdevs Baş1, Seher Başaran2, Oya Uyguner2, Feyza Darendeliler1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tibbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul

Kısa Sözel Birinciliği

Konjenital hipotiroidi tanılı ailevi vakalarda genetik etiyolojinin araştırılması

Aslı Derya Kardelenl1, Fatma Büşra Işık2, Esin Karakılıç Özturan1, Mavi Deniz Sözügüzel2, Ayşe Pınar Öztürk1, Şükran Poyrazoğlu1, Cüneyd Parlayan2, Hakan Cangül3, Firdevs Baş1, Feyza Darendeliler1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırma Merkezi, İstanbul
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul

Sözel Bildiri Jüri Teşvik Ödülü

Triple A sendromunda Geniş Semptom Aralığı: Güney Doğu Anadolu'da Tek Merkez Deneyimi

Recep Polat1, Ala Üstyol2, Ebru Tunçez3, Tülay Güran4

1Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Sakarya
2Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji, Şanlıurfa
3Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi, Genetik Bölümü
4Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul

Poster Bildiri Birinciliği

İnsülin direnci saptanan obez adolesanlarda metabolik risk faktörleri ile hepatokin ilişkisi ve metformin tedavisinin hepatokin düzeylerine etkisi

Suna Kılınç1, Ayşegül Kırankaya2, Zeynep Atay3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Endokrinolojisi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya
3Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi

Poster Bildiri İkinciliği

Ötiroid Hashimoto Tiroiditli Adolesan Kızlarda Mirna Ekspresyon Seviyelerinin Araştırılması

Engin Aydın1, Sadrettin Pençe2, Şükriye Pınar İşgüven1Dilek Bingöl Aydın3

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Poster Bildiri Üçüncülüğü

Prader Willi Sendromlu hastalarda büyüme hormonu tedavisinin uyku solunum bozuklukları ve karbonhidrat metabolizması üzerine etkilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Onur Akın1, Sevinç Odabaşı Güneş1, Güray Koç2, Mutluay Arslan1, Güzin Cinel3, Tuğba Şişmanlar Eyüpoğlu4, Bülent Hacıhamdioğlu5, Sinan Yetkin2

1Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD., Ankara
2Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Psikiyatri AD, Uyku Merkezi Laboratuvarı, Ankara
3Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları BD, Ankara
4Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları BD, Ankara
5İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, İstanbul