ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

7. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi 22-24 Mart 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı.


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin işbirliği ile düzenlenen 7. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi 22-24 Mart 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof Dr Zehra Aycan başkanlığında gerçekleştirilen kongreye 200 hekim katıldı. Ana teması ‘Ergenlerde Cinsel Sağlık’ olan kongrenin açılış konuşmasında Prof Aycan; ergenlik döneminin fiziksel ve psikososyal olarak çocukluktan erişkinliğe ğeçişi içeren uzun bir süreç olduğunu, ergenlerin bu geçiş sürecini doğru yönetmek için sağlık profesyonellerine olduğu kadar aile ve topluma da büyük görevler düştüğünü söyledi. Geleceğimizin yapı taşları olan gençlerimizin sorunlarını kongre gibi bilimsel ortamlarda multidisipliner olarak tartışmanın önemine değinen Aycan ‘Cinsel Sağlık’ konusunun kongre ortamında, deneyimli öğretim üyeleri, çocuk ve adolesan hekimleri, psikyatristler ve psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, hukukçular ile bilimsel düzeyde konuşulup tartışılacağını vurguladı.  

7. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresinde; ülkemizin önemli sorunlarından olan erken evlilikler , adolesan gebelikler, cinsel ihmal ve istismar, cinsiyetinden hoşnutsuzluk gibi önemli konular tıbbi, psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutları ile ele alındı. Ülkemizdeki erken evliliklerde evlenen genç kız ile erkek arasındaki yaş farkının çok fazla olduğu, bu konuda yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, konunun bir heyetle meclis gündemine taşınması planlandı. Ergenlerde cinsel sağlığın korunması ve geliştirilmesinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu, üreme sağlığından farklı ele alınması ve geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Günümüzde sanal ortamda yaşayan, gerçek yaşamdan kopmuş bir gençlikle karşı karşıyayız ki bu durum cinsel yaşama da aksedip bizleri sanal cinsellik kavramıyla tanıştırmıştır. Sanal cinsellik bu kongrede pek çok boyutuyla kapsamlı bir şekilde tartışılmış, katılımcılar konu ile ilgili bilgilendirilerek konuya dikkat çekilmiş, çözüm önerileri getirilmiştir.  Ayrıca kongrede; ergenlik döneminde sık gördüğümüz, ergenlerin cinsel yaşamlarını etkileyen ve kaygı düzeylerini artıran  jinekolojik problemlere yaklaşım, konuları deneyimli hocalarımız tarafından  ele alınmıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr Merih Berberoğlu Turner Sendromu’, Prof Dr Zeynep Şıklar ‘Erken Ergenlik’ konusunda davetli konuşmacı olarak kongreye katılmışlar ve kongrenin bilimsel kurulunda yer almışlardır. Ayrıca sağlık profesyonelleri tarafından ergenlerde yapılan kırk araştırma kongrede poster ve sözel olarak sunulmuştur.

Toplum sağlığını ilgilendiren sorunların bizzat konunun muhatapları tarafından ele alınması son derece önemlidir. Bu amaçla kongremizde üniversite öğrencilerinin katılımlarıyla bir çalıştay gerçekleşti. Gençlik Çalıştayı’nda cinsel sağlık konusu iki moderatör rehberliğinde gençlerin kendileri tarafından tartışılarak, yaşadıkları sorunlar ve ürettikleri çözüm önerileri bir rapor halinde kongrede sunuldu.

Ergenlerde cinsel sağlık konusunun multidisipliner bir yaklaşımla ele alındığı 7. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi üç günlük programın sonunda 24. Mart 2019 tarihinde bildiri ödülleri verilerek dilek ve temennilerle sonlandı.

Prof Dr Zehra Aycan

7. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi Başkanı

AÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi