ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

3. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu 7-9 Mart 2019 tarihlerinde yoğun ilgi ve katılım ile İzmir’de yapıldı.


Sempozyum öncesi “Olgular Eşliğinde Endokrin Hastalıklarda Genetik Tanı Kursu”nda  endokrin ve genetik alanındaki uzmanların birlikte sunumu ile interaktif kurs düzenlendi. 80 katılımcının olduğu yoğun ilgi çeken kurs sonrası 195 katılımcı, 5 konferans, 6 panel ile sempozyum gerçekleştirildi. Zengin bilimsel içeriği sayesinde, endokrin hastalıkların genetiği konusunda dünyadaki son gelişmeler tartışıldı. Endokrin ve Genetik hekimleri bir araya gelerek bilgi paylaşımı yaptı ve güncel yaklaşımlar konuşuldu. Katılımcılar da toplam 60’a yakın sözel ve poster bildirileri ile sempozyumun bilimsel içeriğine önemli katkılar sundular. Sözel ve poster bildiriler arasından, yapılan değerlendirme sonucunda ödülleri verildi.

Geleceğin genetik temelli tedavilerine giden yolda genetik tanı yöntemlerinin klinik tanı oluşturulması, tedavinin yönlendirilmesi ve izlenmesi konularında hekimlik mesleğinde en önemli yerlerden birini oluşturduğu günümüzde,  4. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu için hazırlıkların planlanmasına başlandı.