ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

1. Ulusal Çoçuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu (UÇEDS) hazırlıkları başladı.


Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ve Diyabet Çalışma Grubu tarafından, ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu için hazırlıklar başladı. 2-5 Ekim 2019 da Ankara’da gerçekleştirilecek olan Sempozyum için 8 Şubat 2019 da düzenleme ve bilimsel kurul toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantıya Prof. Dr. Zehra Aycan (Sempozyum başkanı), Doç. Dr. Şenay Savaş Erdeve (Sempozyum sekreteri), Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Prof. Dr. Şükrü Hatun, Prof. Dr. Damla Gökşen Şimşek, Doç. Dr. Samim Özen, Doç. Dr. Erdal Eren, Doç. Dr. Atilla Çayır, Doç. Dr. Veysel Nijat Baş, Hemşire Nurten Variyenli, Diyetisyen Doç. Dr. Alev Keser, Uzm. Psikolog Derya Toparlak katıldılar. Sempozyumun hedefleri doğrultusunda oluşturulacak etkinlikler ve bilimsel içeriğin ana başlıkları belirlendi. Bu sempozyumda diyabetli çocuk ve ergenin yaşamına dokunan tüm bileşenlerin (aile, okul, sosyal yaşam, psikolojik sorunlar, bilgi ve tutumlar gibi) her yönüyle konuşulup tartışılması amaçlandı. Bu amaçla sempozyumda çocuk ve ergen diyabetlilerin bizzat kendileri ve aileleri ile iki farklı çalıştay yapılarak raporlandırılmasına ve bu raporların diyabet ekiplerine sunulmasına karar verildi. Ülkemizde okul çağı diyabetli çocukların erken tanı almaları ve okuldaki yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen ve yaklaşık 10 yıldır gelişerek devam eden Okulda Diyabet Programı’na bu Sempozyum içerisinde yer verilmesi kararlaştırıldı. Diyabete bütüncül, multidisipliner ve ekip anlayışı ile yaklaşımı güçlendirecek olan sempozyumda bilimsel olarak aşağıdaki ana başlıkların konferans ve panellerle sunulması planlandı.

                      1.UÇEDS Ana Konu Başlıkları

 1. ISPAD 2018 Uzlaşısı Işığında Tip 1 Diyabet Yönetiminde Pratik Yaklaşımlar
 2. Prediyabet ve Önlem Çalışmaları
 3. Tip 1 Diyabetle İlgili Epidemiyolojik Çalışmalardan Ne Öğrendik?
 4. Dinamik İnsülin Tedavisi ve Öğün Planı
 5. Diyabette Yeni İnsülinler ve Yeni İlaçlar
 6. Okul Öncesi Çocuklarda Diyabet Yönetimi
 7. Adolesan Diyabette Özel Sorunlar
 8. Tip 1 Diyabette Komplikasyonlar ve Komorbiditeler
 9. Diyabet ve Teknoloji
 10. Tip 1 Diyabet Tedavisinde Önerilen Moda Diyetler ve Yarattığı Sorunlar
 11. Sporcularda Diyabet Yönetimi
 12. Tip 2 Diyabette Tanı ve İzlem
 13. Nadir ve İkincil Diyabetler
 14. Tip 1 Diyabetli Çocukların Psikososyal Bakımı
 15. Okulda Diyabet Programı