ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Ankara Endokrin Günleri 2019


AÜTF Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalınca düzenlenecek olan Ankara Endokrin Günleri toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde yapılacaktır.  

Tartışılacak konular:

  •         Osteopetrozisli bir olgu
  •         Hipokalsemi ile başvuran bir olgu
  •         Anormal Uterin kanamalı bir adolesan

Toplantı Yeri:  50.Yıl Amfisi, AÜTF Cebeci Kampüsü

Saat:                12:00-14:30

Başkan:           Prof. Dr. Merih BERBEROĞLU

Moderatörler: Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR, Prof. Dr Zehra AYCAN