ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Talasemide Endokrin Komplikasyonlar


Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan kordinatörlüğünde, Antalya Valiliği, SBÜ. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Antalya Talasemi Derneği, İtalya'dan Casa di Cura Quisisana Clinic ve İspanya’dan Barcelona Üniversitesi ile yürüttüğümüz “ AB Erasmus Projesi " kapsamında olan “Talasemik Gençlere Daha Kaliteli Bir Yaşam Sunmak İçin Endokrin Komplikasyonlarının Tanısı ve Tedavisi “ isimli, kısa adı EŞİTLİK (EQUALİTY) olan organizasyonumuz 31.12.2016 tarihinden beri devam etmektedir.

Bu proje kapsamının son ayağı olarak, SBÜ. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim ekibi ile birlikte bu uygulamanın ülkemize yayılması ve tüm talasemi hastalarının belli bir izlem programı kapsamında endokrin komplikasyonlarının takip edilebilmesi için, 10-11 ARALIK 2018 tarihlerinde Antalya’da “Talasemide Endokrin Komplikasyonlar ve Takibi” konulu 2 günlük bir seminer yapılacaktır. Seminer sonunda katılımcılara “Talasemili Hastalara Uzun ve Kaliteli Yaşam isimli kitabımız hediye edilecektir. 

EK 1: Etkinlik Broşürü

EK 2: Etkinlik Programı

EK 3: Talasemili Hastalara Uzun ve Kaliteli Yaşam Kitabı