ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Bursa Pediatri Toplantısı Gerçekleşti


Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği’nin sürekli eğitim etkinlikleri çerçevesinde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları ve asistanlarına yönelik olarak “Çocuk Endokrinolojisinde Güncel Sorunlar” başlıklı eğitim toplantısı 24 Ekim 2018 tarihinde Bursa’da gerçekleştirildi. Türk Pediatri Kurumu Bursa Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen toplantıya Prof. Dr. Nihat Sapan ve Prof. Dr. Ömer Tarım başkanlık etti. Sandoz İlaç firması tarafından desteklenen toplantıda Prof. Dr. Ömer Tarım, Prof. Dr. Cengiz Kara ve Doç. Dr. Erdal Eren çocuklarda tiroit fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi ve boy kısalığı konularında konuşmalar yaptılar. Pediatristlere yönelik eğitim etkinlerinin devamı planlanmaktadır.

ÇEDD Yönetim Kurulu