ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

İzmir İstatistik Kursu Gerçekleşti


Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneğinin sürekli eğitim etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ‘Sağlık Alanında Uygulamalı İstatistik Çözümleme Kursu’ derneğimiz üyesi öğretim üyeleri, uzmanlar ve yan dal uzmanlık öğrencilerinden oluşan 17 kişilik bir grubun katılımıyla 3-4 Kasım 2018 tarihinde, İzmir’de gerçekleşti. Kursta sağlık alanında araştırma planlama, ölçüm yöntemleri ile veri elde etme, elde edilen veriyi bilgisayar ortamına girerek istatistiksel yöntemlerle analiz etme, sonuçları tablo ve grafiklerle sunmaya yönelik konular ele alındı. Sandoz ve Sanofi ilaç firmaları tarafından desteklenen kurs programı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi İstatistik AD öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Ellidokuz ve arkadaşları tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.