ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

TMPD Kongre Endokrin Kursu


62. Türkiye Milli Pediatri KOngresi'nde "Endokrinde sık görülen sorunlara vakalarla yaklaşım" kursu düzenlemiştir.