ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Güney illeri çocuk endokrinolojisi toplantısı


Gaziantep, Adana, Mersin, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya’da görev yapmakta olan Çocuk Endokrin Uzmanlarının ilginç olguları ile katılmış olduğu toplantı 12 Mayıs 2018 de Gaziantep’te gerçekleşmiştir.