ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

22. UPEK, 17. Diyabet Ekibi, 4. Endokrinolojiye Giriş ve İskeletin Genetik Hastalıkları Kursları Başarıyla Gerçekleştirildi


          

Derneğimizin 22. Ulusal Kongresi, 18-22 Nisan 2018 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı’nın ev sahipliğinde, Prof. Dr. Selim Kurtoğlu’nun emekliliği onuruna gerçekleştirildi. Kongre Başkanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, Çocuk Diyabet Grubu başkanı Prof. Dr. Zehra Aycan, Çocuk Diyabet Grubu Kurs Düzenleyicileri adına Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Çocuk ve Adölesan Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya Günöz ve Derneğimizin Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen 17. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 4. Pediyatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu (PEGiK) ve ilk kez yapılan İskeletin Genetik Hastalıkları Kursu ile eşzamanlı yapıldı.

Toplam 112 kişinin katıldığı Çocuk Diyabet Ekibi Kursu’nda temel ve ileri düzey diyabet eğitimi, olgularla karbonhidrat sayımı uygulamaları, hemşirelere yönelik insülin infüzyon pompa kursu yapıldı. Ayrıca yeni diyabet teknolojileri, aplikasyonlar, enjeksiyon teknikleri ve tedavi kılavuzu ile biyobenzer insülinler konuşuldu.

Kongremizde ilk kez gerçekleşen ve 53 katılımcı ile yoğun ilgi gören İskeletin Genetik Hastalıkları Kursu’nda boy kısalığına yaklaşım, radyolojik değerlendirme prensipleri, sık görülen iskelet genetik hastalıkları detaylı olarak konuşuldu. Bu kongrede dördüncüsü gerçekleştirilen ve 24 katılımcının yer aldığı PEGİK kursunda ise endokrinolojinin genetik temelleri, boy kısalığı, puberte, cinsiyet gelişim bozuklukları, hipotiroidi, hipertiroidi, raşitizm, adrenal kriz, diyabetik ketoasidoz ve hipoglisemiye yaklaşımlar gibi temel endokrin konular vakalar ile birlikte ele alındı. .

19 Nisan 2018 öğleden sonra ise toplam 258 katılımcı ile kongre ortak oturumlarına geçildi. İkincil diyabet, tip 2 diyabette alternatif tedaviler, ülkemizde obezitenin son durumuna, insülin direncine yönelik konuşmaların ardından sözel bildiriler dinlendi. Açılış töreni için ilk olarak Antalya Kepez Belediyesi Çocuk Korosu’nun etkileyici dinletisinden sonra Prof. Dr. Selim Kurtoğlu’nun duygusal emeklilik konuşması fotoğraflar eşliğinde dinlendi.

Kongrenin ikinci günü yan dal uzmanları ve uzmanlık öğrencilerine yönelik sınav ile başladı. Yenidoğanın endokrin sorunları, hipogonadizm tedavisinde yaklaşımlar, osteoporozda bifosfonat tedavisi konuşuldu. Sözel bildirilerin ardından endokrinde yenilikler, kronik böbrek yetmezliğinde büyüme hormonu tedavisine yaklaşım sunuldu. İkinci tur sözel bildirileri ardından çalışma grupları toplantısı ile gün sona erdi.

Kongrenin üçüncü gününde endokrinde yeni uzlaşılar, kafa travmalarında büyüme hormonu, geçiş poliklinik kuralları ve deneyimler, aromataz inhibitörlerinin kullanımı tartışıldı. Sözel bildirileri sunumlarının ardından yıllık oturumu yapıldı. Genel faaliyetleri toplantısı ve sonrasında kongre kapanış töreni gerçekleşti.

Kongrenin detaylı bilimsel programına www.upek2018.org adresinden ulaşılabilir. Ek olarak, kurs ve kongre sırasında çekilen fotoğraflar, sunum videoları, sunum dosyaları, kongre kitapçığı ve kongre CD’sine önümüzdeki günlerde derneğimiz internet sitesinde yer verilecektir.

Diyabet Ekibi Kursu dahil kongremizde 36 sözel bildiri (10’u kısa sözel, 5’i diyabet), 247 poster bildirisi katılımcıların dikkatine sunuldu. Sözel bildiriler, poster bildirileri ile JCRPE dergisinde 2017 yılında yayınlanan en iyi özgün araştırma ve vaka raporlarının yazarlarına ödülleri takdim edildi.

JCRPE ödülleri

Özgün Araştırma
Akkuş G, Kotan LD, Durmaz E, Mengen E, Turan İ, Ulubay A, Gürbüz F, Yüksel B, Tetiker T, Topaloğlu AK. Hypogonadotropic Hypogonadism due to Novel FGFR1 Mutations. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017 Jun 1;9(2):95-100. doi:10.4274/jcrpe.3908.

Bal C, Öztürk A, Çiçek B, Özdemir A, Zararsız G, Ünalan D, Ertürk Zararsız G, Korkmaz S, Göksülük D, Eldem V, İsmailoğulları S, Erdem E, Mazıcıoğlu MM, Kurtoğlu S. The Relationship Between Blood Pressure and Sleep Duration in Turkish Children: A Cross-Sectional Study. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2018 Mar 1;10(1):51-58. doi: 10.4274/jcrpe.4557

Atik Altınok Y, Özgür S, Meseri R, Özen S, Darcan Ş, Gökşen D. Reliability and Validity of the Diabetes Eating Problem Survey in Turkish Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017 Dec 15;9(4):323-328. doi: 10.4274/jcrpe.4219.

Vaka Raporu
Gönç EN, Özön A, Alikaşifoğlu A, Kandemir N. Long-Term Follow-up of a Case with Proprotein Convertase 1/3 Deficiency: Transient Diabetes Mellitus with Intervening Diabetic Ketoacidosis During Growth Hormone Therapy. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017 Sep 1;9(3):283-287. doi: 10.4274/jcrpe.3986.

Akıncı A, Dündar İ, Kıvılcım M. The Effectiveness of Cinacalcet as an Adjunctive Therapy for Hereditary 1,25 Dihydroxyvitamin D3-Resistant Rickets. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017 Jun 1;9(2):172-178. doi: 10.4274/jcrpe.3486.
(Birinci Ortak)

Kongre Ödülleri

Diyabet Sözel Bildiri Ödülü
Süt Çocuğu Diyabet Deneyimlerimiz
Elvan Bayramoğlu, Servet Yel, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Melikşah Keskin, Erdal Kurnaz, Nurdan Yıldırım, Zehra Aycan

Sözel Bildiri Temel Moleküler Çalışmalar 1.lik Ödülü
Morbid obez çocuklarda Next-Gen dizi analiz yöntemi kullanılarak 41 farklı obezite ilişkili genin değerlendirilmesi; çok merkezli bir çalışma
Ayşehan Akıncı, Doğa Türkkahraman, İbrahim Tekedereli, Tarkan Kalkan, Yusuf Çürek, Emine Çamtosun, Aysun Bideci, Esra Doğer, Ayla Güven, Erdal Eren, Pelin Bilir, Atilla Çayır, Ayça Törel Ergür, Özlem Sangün, Oya Ercan

Klinik Bilimler Sözel 1.lik Ödülü
Çok merkezli olarak hipofosfatemik riketsli olguların değerlendirilmesi
Zeynep Şıklar, Serap Turan, Abdullah Bereket, Ayhan Abacı, Tülay Güran, Korcan Demir, Azad Akberzade, Firdevs Baş, Ece Böber, Mehmet Nuri Özbek, Cengiz Kara, Şükran Poyrazoğlu, Murat Aydın, Aslı Kardelen, Ömer Tarım, Erdal Eren, Nihal Hatipoğlu, Muammer Büyükinan, Nesibe Akyürek, Semra Çetinkaya, Elvan Bayramoğlu, Beray Selver Eklioğlu, Ahmet Uçaktürk, Saygın Abalı, Damla Gökşen, Yılmaz Kor, Edip Ünal, İhsan Esen, Ruken Yıldırım

Sözel Sunum 2.lik Ödülü
Türkiye’de Çocukluk Çağı Adrenokortikal Karsinomalarda TP53 Mutasyonu Taraması: Çok merkezli çalışma
Enver Simsek, Oğuz Çilingir, Çiğdem Binay, Meliha Demiral, Konul Haziyeva, Sevilhan Artan, Metin Yıldız, Semra Çetinkaya, Oya Ercan, Atilla Çayır, Elif Söbü, Onur Akın, Melek Yıldız, Sezer Acar, Ülkü Gül, Ayla Güven

Sözel Sunum 3.lük Ödülü
Pituiter Sap Kesi Sendromu Çocuklardaki Çoklu Hipofiz Hormon Eksikliğinin Sık Görülen Bir Nedenidir
Erdal Eren, Zeynep Yazıcı, Özgecan Demirbaş, Nadide Başak Gülleroğlu, Ömer Tarım

Kısa Sözel Sunum 1. lik Ödülü
Otoimmun Tiroidit Tanısında Superb Mickrovasküler Görüntülemenin Tanısal Değeri
Zuhal Bayramoglu, Aslı Derya Kardelen, Şükran Poyrazoğlu, Firdevs Baş

Poster Sunum 1. lik Ödülü
DICER-1 Sendromunda Farklı Endokrin Etkilenmeler
Aslıhan Araslı Yılmaz, Zehra Aycan, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya

Poster Sunum 2. lik Ödülü
MC2R ve MRAP Gen Mutasyonuna Bağlı Familyal Glukokortikoid Direnci Olgularının Başvuru Özellikleri, Klinik ve İzlem
Mehmet Nuri Özbek, Nezahat Doğan Karaşin, Hüseyin Demirbilek, Meliha Demiral, Sumru Kavurt, Rıza Taner Baran, Tülay Güran

Poster Sunum 3. lük Ödülü
Endokrin Hastalıklarda Çocukluktan Erişkine Geçiş Deneyimi
Esin Karakılıç Özturan, Aslı Derya Kardelen, Ayşe Kubat Üzüm, Mustafa Özçetin, Firdevs Baş, Şükran Poyrazoğlu, Dilek Anuk, Nilüfer Alçalar, Güler Bahadır, Ferihan Aral, Nevin Dinççağ, Refik Tanakol, İlhan Satman, Feyza Darendeliler

Not:
Toplam katılımcı (kongre, diyabet) = 258 Kongre, 112 Diyabet Ekibi
- Kurs katılımcıları (diyabet, iskelet, PEGİK) = Diyabet 149, İskelet 53, Pegik 24
- Poster ve sözel (diyabet ve kongre) bildiri sayısı = 214 kongre, 69 diyabet