ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Pediatrik Endokrinoloji Ankara Grubu Aylık Toplantısı - 2018


Ankara Çocuk Endokrinoloji Grubunun  olgu sunumu toplantısı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı tarafından 3 Mayıs 2018 Perşembe günü 12.00-14.00 saatleri arasında Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yunus Müftü Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Program ilişiktedir.

Pediatrik Endokrinoloji Ankara Grubu Aylık Toplantısı