ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Düzce’de pompa çalıştayı yapıldı.


22 Haziran 2017 tarihinde Düzce Pelemir Otel’de Düzce Üniversitesi Çocuk Endokrin Bölümü’nde izlenen pompa kullanıcılarına yönelik bir pompa çalıştayı düzenlendi.

Çalıştaya sayıları 67 olan tüm pompa kullanıcıları davet edildi, ancak 37 tanesi, yakınları ile birlikte toplam 55 kişi çalıştayda aktif olarak bulundu.

Çalıştay programında önce Medtronic firmasından görevlilerin yardımıyla tüm pompa geçmişleri Carelink sistemiyle bilgisayara yüklendi. 

İkinci aşamada 9 soruluk açık uçlu ön test yapıldı.

Üçüncü aşamada 10 tane masa ayrılarak 5-6 kişilik gruplar birer eğitimci yardımıyla 30 adet teknik soruyu uygulamalı olarak yanıtladılar. Grup içinde veya salon huzurunda önemli açmazlar tartışıldı.

Daha sonra aynı 9 soru son test olarak yanıtlandı.

Toplam dört saat süren çalıştayda metabolik kontrolün sağlanmasına yönelik sorular süre yetmediğinden başka bir çalıştaya bırakıldı.

Tüm yanıtlar ve pratik uygulamalar elektronik ortama kaydedilerek kullanıcıların durumuyla ilgili veri tabanı oluşturuldu.

Çalıştay hastaların gördüğü yarar yanında diyabet ekibimize de önemli bir deneyim kattı. Bu deneyim hem hastaların pompa konusundaki olası öğrenme güçlüklerini tanıma, hem de uygulamalı çalıştay formatı açısından “know-how” oluşturma işlevi gördü.

{gallery}pompa:::0:0{/gallery}