ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

21. UPEK, 16. Diyabet ve 3. Endokrinolojiye Giriş Kursları Başarıyla Gerçekleştirildi


Derneğimizin 21. Ulusal Kongresi, 26-29 Nisan 2017 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ev sahipliğinde, Prof. Dr. İffet Bircan'ın emekliliği onuruna ve ilk defa ilkbahar mevsiminde gerçekleştirildi. Kongre Başkanı Prof. Dr. İffet Bircan, Çocuk Diyabet Grubu başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, Çocuk Diyabet Grubu Kurs Düzenleyicileri adına Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Çocuk ve Adölesan Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya Günöz ve Derneğimizin Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından ilk olarak, eş zamanlı olarak gerçekleşen 16. Çocuk Diyabet Ekibi ve 3. Pediyatrik Endokrinolojiye Giriş (PEGiK) kurslarına geçildi.

Toplam 116 kişinin katıldığı Çocuk Diyet Ekibi Kursu’nda karbonhidrat sayımı eğitimi konusunda diyetisyen kursu, hemşirelere yönelik insülin pompası kursu, diyabet tedavisi ve egzersiz prensipleri, diyabet eğitimi, yaşanılan sorunların paylaşıldığı forum, Amerika Birleşik Devletleri’nden tip 2 diyabetli olgu deneyimleri ve diyabet bakımı konularında sunumlar ve sözel bildiri oturumu gerçekleşti.

Bu kongrede üçüncüsü gerçekleştirilen ve 43 katılımcının yer aldığı Pediyatrik Endokrinolojiye Giriş (PEGiK) kursunda ise, endokrinolojinin genetik temelleri, perioperatif yönetim, kemik metabolizması, egzojen obezite ve insülin direnci, puberte bozuklukları, büyümenin değerlendirilmesi, hiperglisemi ve hipoglisemi, cinsiyet gelişim bozuklukları, hipotiroidi ve hipertiroidiye yaklaşımların sunulduğu konuşmalar yapıldı. 

26 Nisan 2017 öğleden sonra ise toplam 434 katılımcı ile kongre oturumlarına geçildi. Diyabet tedavisi, diyabete bağlı böbrek hasarı ve diyabet takibi konusunda güncel bilgilere dair sunumların ardından diyabet alanında ulusal ve uluslararası sözel bildiriler dinlendi. Mikrobiyota ve endokrin hastalıklar konusundaki etkileyici konuşmanın ardından  açılış töreni için ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Çocuk Korosu sahne aldı. Ardından Prof. Dr. İffet Bircan'ın emeklilik konuşması dinlendi ve kongre sekreteri Prof. Dr. Sema Akçurin'in çalışma arkadaşı için hazırladığı video izlendi. Prof. Dr. İffet Bircan hakkında kıdemli üyelerimizin yaptığı duygusal konuşmaların ardından açılış kokteyline geçildi. 

Kongrenin ikinci günü yan dal uzmanları ve uzmanlık öğrencilerine yönelik sınav ile başladı. Çalışma Grupları toplantısının ardından büyüme hormonu ve IGF-1 eksen bozuklukları, intrauterin programlanmanın endokrin sonuçları ve evrimsel tıp bakış açısıyla prematür adrenarş konularında sunumlar dinlendi. Adrenal steroidler, sözel bildiriler, engelli çocuklarda endokrin sorunlara yaklaşım ve hipofosfatazyanın çeşitli yaş gruplarında tedavisi konularında sunumların ardından Yıllık oturumunda geride kalan yıl içinde yayınlanan değerli makalelerden örnekler verildi. 

Kongrenin son günü, çocukluk çağında ortaya çıkan çeşitli hastalıklarda fertilitenin korunmasına yönelik yapılabilecekler konusunda güncel bilgilerin paylaşıldığı oturum ile başladı ve çeşitli sözel bildiriler sunuldu. Genel Kurul toplantısında ilk olarak Prof. Dr. Selim Kurtoğlu başkanlığında Dr. Özge Köprülü ve Dr. Ahu Paketçi'nin yer aldığı Divan Kurulu toplandı. Dernek başkanımız tarafından son 2,5 yıla dair Faaliyet Raporu okundu ve oy birliği ile ibra edildi. Prof. Dr. Ömer Tarım tarafından Denetleme Kurulu Raporu okundu, sayman Doç. Dr. Samim Özen tarafından mali durum ve tahmini bütçe sunuldu. Dernekler Masası tarafından istenen tüzük değişikliğinin ilk maddesi oy birliği, ikinci maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. 2017-2020 dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulları için adaylar belirlendi ve toplam 146 oy kullanıldı. Sayım sonucunda oy dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Prof. Dr. Feyza Darendeliler (121)
Doç. Dr. Samim Özen (118)
Doç. Dr. Erdal Eren (107)
Prof. Dr. Zehra Aycan (74)
Prof. Dr. Cengiz Kara (69)
Yedek Üyeler
Doç. Dr. İhsan Esen (65)
Prof. Dr. Serap Turan (62)
Prof. Dr. Hakan Döneray (32)
Doç. Dr. Tolga Ünüvar (24)
Prof. Dr. Betül Ersoy (21)
 
Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
Prof. Dr. Selim Kuroğlu (84)
Prof. Dr. Ömer Tarım (78)
Prof. Dr. Firdevs Baş (73)
Yedek Üyeler
Prof. Dr. Zeynep Şıklar (71)
Prof. Dr. Aysun Bideci (64)
Prof. Dr. Peyami Cinaz (54)
 
Dilek ve temennilerin alınmasının ardından öğleden sonraki oturumlara geçildi. Cinsel kimlik karmaşası konusunda dünyadan (Prof. Dr. Gary Butler) ve ülkemizden (Prof. Dr. Şahika Yüksel) önde gelen bilimadamları sunumlarını gerçekleştirdi. Sorunlu puberteler ve transplantasyon öncesi ve sonrası endokrin sorunlara dair konuşmaların ardından kongre kapanış töreni gerçekleşti.

Kongrenin detaylı bilimsel programına http://upek2017.org/?p=bil_prg adresinden ulaşılabilir. Ek olarak, kurs ve kongre sırasında çekilen fotoğraflar, sunum videoları, sunum dosyaları, kongre kitapçığı ve kongre CD’sine önümüzdeki günlerde derneğimiz internet sitesinde yer verilecektir.

Kongrede 23 sözel bildiri ve 173 poster bildirisi katılımcıların dikkatine sunuldu. Sözel bildiri dalında dört çalışma ile JCRPE dergisinde 2016 yılında yayınlanan en iyi özgün araştırma ve vaka raporlarının yazarlarına ödülleri takdim edildi.

Kongre Ödülleri

Sözel Bildiri

Klinik Alan Birincisi: Yenidoğan ve Erken Süt Çocukluğu Döneminde 17 Steroid Hormonun Eş Zamanlı olarak Likit Kromatografi Kütle Spektrometri (LC-MS) Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve Referans Aralıklarının Belirlenmesi, Ece Öge Enver (Marmara Üniversitesi), Pınar Vatansever, Ömer Güran, Leyla Bilgin, Perran Borran, Serap Turan, Goncagül Üstünel Haklar, Abdullah Bereket, Tülay Güran

Moleküler Alan Birincisi: İdiyopatik Hipogonadotropik Hipogonadizm’de CCDC141 Mutasyonları, İhsan Turan (Çukurova Üniversitesi), Ian Hutchins, Bulent Hacihamdioglu, Leman Damla Kotan, Fatih Gürbüz, Mehmet Taştan, Ayca Ulubay, Eda Mengen, Bilgin Yüksel, Susan Wray, Ali Kemal Topaloğlu

2. Hedeflenmiş Yeni Nesil Dizi Analizi ile Tanı Konulamayan 46,XY Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Olgularında Ekzom Sonuçları: Sorumlu Yeni Genler, Samim Özen (Ege Üniversitesi), Hüseyin Onay, Tahir Atik, Aslı Ece Solmaz, Ferda Özkınay, Damla Gökşen, Şükran Darcan

3. 5-Alfa Redüktaz Tip 2 Eksikliği Tanılı Olguların Fenotipik, Hormonal ve Moleküler Genetik Özellikleri: Çok Merkezli Ulusal Veriler, Ayhan Abacı (Dokuz Eylül Üniversitesi), Gönül Çatlı, Özgür Kırbıyık, Nursel Muratoğlu Şahin, Zehra Yavaş Abalı, Edip Ünal, Zeynep Şıklar, Eda Mengen Uçaktürk, Samim Özen, Tülay Güran, Cengiz Kara, Melek Yıldız, Erdal Eren, Özlem Nalbantoğlu, Ayla Güven, Atilla Çayır, Emine Demet Akbaş, Yılmaz Kör, Yusuf Cürek, Zehra Aycan, Firdevs Baş, Şükran Darcan, Merih Berberoğlu

JCRPE ödülleri 

Özgün Araştırma

1.  Kondolot M, Horoz D, Poyrazoğlu S, Borlu A, Öztürk A, Kurtoğlu S, Mazıcıoğlu MM. Neck circumference to assess obesity in preschool children. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2017;9(1):17-23.

2. Emeksiz HC, Bideci A, Damar Ç, Derinkuyu B, Çelik N, Döğer E, Yüce Ö, Özmen MC, Çamurdan MO, Cinaz P. Soluble Endoglin level increase occurs prior to development of subclinical structural vascular alterations in diabetic adolescents. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2016;8(3):313-20.

3. Yetim A, Yetim Ç, Baş F, Erol OB, Çığ G, Uçar A, Darendeliler F. Anti-müllerian hormone and inhibin-a, but not inhibin-b or insulin-like peptide-3, may be used as surrogates in the diagnosis of polycystic ovary syndrome in adolescents: preliminary results. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2016;8(3):288-97.

Vaka Raporu

1. Güzel Nur B, Çelmeli G, Manguoğlu E, Soyucen E, Bircan İ, Mıhçı E. Pyridoxine-responsive seizures in infantile hypophosphatasia and a novel homozygous mutation in ALPL gene. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2016;8(3):360-4.

2. (Birinci Ortak) Üstyol A, Atabek ME, Taylor N, Yeung MC, Chan AO. Corticosterone methyl oxidase deficiency type 1 with normokalemia in an infant. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2016;8(3):356-9.

Göreve yeniden seçilen dernek başkanımız tarafından 30.04.2017 tarihinde aşağıdaki mesaj yayınlandı:

Değerli Meslektaşlarım,

2014-2017 döneminde beraber çalıştığım sevgili Yönetim kurulu arkadaşlarıma, Prof. Dr. Murat Aydın, Prof. Dr. Ali Kemal Topaloğlu, Doç. Dr. Samim Özen ve Doç. Dr. Korcan Demir'e özverili çalışmaları, ekip çalışmasına gösterdikleri uyum, içten destekleri için çok teşekkür ediyorum.
 
Birlikte gerçekleştirdiğimiz çok başarılı etkinliklerimizin Derneğimizi daha üst düzeye çıkardığına inanıyorum. 
 
Sevgi ve Saygılarımla
Feyza Darendeliler

{gallery}diyabetgiris:::0:0{/gallery}