ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Çocuk Endokrinolojisi Alanındaki Hesaplamalar İçin Kapsamlı Bir Sistem: ÇEDD ÇÖZÜM / TPEDS METRICS


Çocuk sağlığı ve hastalığı alanında çalışan doktorların sağlıklı ya da bir hastalığı bulunan çocukların takibinde çok çeşitli hesaplamalar yapması gerekmektedir. Bu durum özellikle çocuk endokrinolojisi hekimleri için geçerlidir. 

 

Derneğimiz himayesinde, çocuk endokrinolojisi klinik uygulamaları sırasında gerek duyulan hesaplamaların internet üzerinden, hem Türkçe hem de İngilizce olarak, üyelik olmaksızın erişilebilerek yapılabilmesine yönelik bir sistem geliştirilmiştir. ÇEDD ÇÖZÜM / TPEDS METRICS adı verilen bu sisteme www.ceddcozum.com adresinden ulaşılabilir. Bu internet sitesinde aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir:

 

-Ağırlık, boy, baş çevresi, vücut kitle indeksi için Olcay Neyzi, CDC ve WHO referanslarına göre persentil ve standart sapma skorlarının hesaplanması

-Girilen verilerin persentil eğrisi üzerinde gösterilmesi

-Sonuçların kopyalanıp/yazdırılması

-Yukarıdakilere ek olarak detaylı antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi ve standart sapma skorlarının hesaplanması

-Erişkin boy tahmini yapılması

-IGF1 ve IGFBP3 standart sapma skorlarının hesaplanması

-Büyüme hızı hesaplanması, ulusal ve uluslararası referanslara göre standart sapma skorlarının hesaplanması 

-Farklı birim ve preparatlara göre kullanılması gereken büyüme hormonu dozlarının hesaplanması 

-Kemik mineral yoğunluğu standart sapma skoru hesaplanması

-Kalsiyum ve fosfor ile ilgili tübüler testler yapılması

-Organ hacmi hesaplanabilmesi ve standart sapma skoru hesaplanması 

-Glukoz-insülin ve hCG testi sonuçlarından çeşitli indeksler üretilmesi 

-Birimler arası dönüşüm yapılması

 

Sistemin içeriği ya da teknik sıkıntılar ile ilgili her türlü geri bildirimi "Hakkında" menüsü altında yer alan "İletişim" kısmından bize gönderebilirsiniz. Site içeriğini daha da geliştirmek için halihazırda bazı planlar yapılmıştır, bu açıdan da önerilerinizi bekliyoruz.

 

Sistemin nasıl çalıştığı, standart sapma skorları ve persentil değerlerinin nasıl hesaplandığı JCRPE'nin Haziran sayısında bir Letter To The Editor olarak yayınlanacaktır. Klinik uygulamaların yanısıra akademik çalışmalarınızda da siteden faydalanacağınızı ümit ediyoruz.