ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Erişkin ve Çocuk Endokrinolojisi Uzmanları Bir Araya Geldi


Konjenital Adrenal Hiperplazi ve Cinsiyet Gelişim Bozukluğu hastalarının erişkinliğe geçiş protokolü hazırlama çalışmalarına başlamak üzere derneğimizin ilgili grupları ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Adrenal-Gonad çalışma gruplarından öğretim üyeleri tarafından 16 Mart 2017'de gerçekleştirilen toplantının sonuç bildirgesi aşağıda bulunmaktadır. Kısa bir süre içinde geçiş formlarının hazırlanması planlanmaktadır.