ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

ENDO 2017 Toplantısından Önemli Oturumlara Ulaşma İmkanı


Aralarında Prof. Dr. Feyza Darendeliler’in de olduğu 15 uluslararası tanınmış uzman, ENDOtoday internet sitesi aracılığı ile ENDO 2017 toplantısının klinik pratiğe yönelik en önemli oturumlarını takip ederek Orlando’dan sunacaktır. Aşağıda belirtilen konulara 2 Nisan 2017 itibariyle http://www.endo-today.org adresinden erişilebilecektir.

Kullanıcı Adı: endotoday

Şifre: endo

ENDOtoday aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

 • Kardiyovasküler Endokrinoloji
 • Diyabet & Adipozite
 • DSD & Puberte
 • DSD & Nadir Hastalıklar
 • Büyüme Hormonu
 • Lipid & Vasküler Biyoloji
 • Obezite, Adiposit Biyolojisi & İştah
 • Pediatrik Endokrinoloji
 • Hipofiz (Erişkin)
 • Nöroendokrinoloji ve Hipofiz (Çocuk)
 • Transgender Hastalar