ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Pediatrik Endokrinoloji İleri Kursu (PEİK) Antalya'da Gerçekleştirildi


Derneğimizin Çocuk Endokrinolojisi uzmanları ve yan dal asistanlarına yönelik eğitim faaliyetleri arasında yer alan "Pediatrik Endokrinoloji İleri Kursu (PEİK)" 9-11 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Kurs programında büyüme, tiroit, adrenal, cinsiyet gelişimi ve puberte bozukluklarının yanı sıra radyolojik incelemeler ele alındı. İleri düzeyde bilgi paylaşımı ve yoğun olgu tartışmaları sayesinde kurs programı katılımcılar için eşsiz bir eğitim ortamı sağladı. Çok yoğun ve yorucu derslere rağmen bol eğlenceli sohbetler ve oyunlarla renklenen sosyal ortam ise kalıcı dostlukların temelini attı.