ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Ülkemiz İçin Diyabetik Ketoasidoz Tedavi ve İzlem Rehberi Yayınlandı


Derneğimiz Diyabet Çalışma Grubu tarafından, İngiliz Çocuk Endokrin Derneği’nin 2015 DKA rehber metni temelinde, ISPAD önerileri ve ülkemizdeki çocuk endokrin merkezlerin deneyimleri dikkate alınarak hazırlanan DKA Tedavi ve İzlem Rehberi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla.