ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

UPEK, Diyabet ve Endokrinolojiye Giriş Kursları Başarıyla Gerçekleştirildi


 

Derneğimizin 20. Ulusal Kongresi bu sene Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı evsahipliğinde Antalya'da gerçekleştirildi. 5 Ekim 2016'da, Kongre Başkanı Prof. Dr. Ece Böber, Çocuk Diyabet Grubu başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun ve Derneğimizin Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından ilk olarak, paralel olarak gerçekleşen 15. Çocuk Diyabet Ekibi ve 2. Pediyatrik Endokrinolojiye Giriş (PEGiK) kurslarına geçildi.

Çocuk Diyabet Ekibi Kursu’na 108 katılım oldu ve tip 1 diyabet izleminde doğru bilinen yanlışlar, diyabet tanısı, diyet, insülin tedavisi ve egzersiz prensipleri, teknolojik uygulamalar, diyabet eğitimi, tip 1 diyabetli hasta deneyimleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuk diyabet merkezleri hizmet organizasyonu ve diyabet bakımı konularında sunumlar ve sözel bildiri oturumu gerçekleşti.

Bu kongrede ikincisi gerçekleştirilen ve 55 katılımcının yer aldığı Pediyatrik Endokrinolojiye Giriş (PEGiK) kursunda ise, endokrinolojinin genetik temelleri, perioperatif yönetim, kemik metabolizması, egzojen obezite ve insülin direnci, puberte bozuklukları, büyümenin değerlendirilmesi, hiperinsülinemik hipoglisemi, cinsiyet gelişim bozuklukları, hipotiroidi ve hipertiroidiye yaklaşımların sunulduğu konuşmalar yapıldı. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu ve PEGiK katılımcıları bu sene ilk defa bir ortak oturumda bir araya geldi ve diyabetik ketoasidoz, yoğun insülin tedavisi ve diyabette beslenme ilkeleri konularında sunumlar dinlendi.

6 Ekim 2016 öğleden sonra ise 295 katılımcı ile kongre oturumlarına geçildi. Tip 1 diyabetin önlenmesi ve diyabet ayırıcı tanısı konusunda ülkemizden önde gelen isimlerin yaptıkları konuşmaların yanında yapay pankreas alanında dünyaca ünlü Doç. Dr. Eda Cengiz tip 1 diyabetin güncel tedavisi konusunda güncel bilgileri aktardı. Obezitenin nadir görülen tipleri ve adölesan dönemde obezite cerrahisinin konuşulduğu oturumun ardından diyabet alanında sözel bildiriler ve yeni insülin ürünleri konusundaki sunum dinlendi. Açılış töreninde, Prof. Dr. Ece Böber, Doç. Dr. Ayhan Abacı ve Doç. Dr. Korcan Demir tarafından kongrenin 20. yılı için hazırlanan “Türkiye’de Pediatrik Endokrinoloji Tarihi” başlıklı film izlendi. Ardından geçmiş dönemlerde dernek başkanlığı yapan üyelerimize ve bundan önceki kongrelerin başkanlarına plaket verildi.

Kongrenin ikinci günü Çalışma Grupları ve Yeterlilik Kurulu toplantılarının ardından büyüme konulu bir oturum gerçekleştirildi. Erasmus Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Theo J. Visser’in tiroid hormon direnci konusunda yaptığı önemli çalışmalarını bizlere aktarmasının ardından aynı hastalık grubunun klinik özellikleri ele alındı. Öğleden sonra büyüme, adrenal hastalıklar, ergenlik ve obezite konusunda sözel bildiriler sunuldu. Lipodistrofiler konusunda ülkemiz çapında önemli çalışmalar yapan Doç. Dr. Barış Akıncı’nın eğitici sunumunun ardından, aynı hastalık grubunda dünyada önde gelen isimlerden olan Prof. Dr. Elif Oral aramıza (kongre tarihimizde ilk defa) canlı internet bağlantısı ile Amerika Birleşik Devletleri’nden katıldı. Çocuk Endokrinolojisi alanında son bir yılın önemli makalelerinin sunulduğu Yıllık oturumunun ardından yan dal uzmanları ve uzmanlık öğrencilerine yönelik sınav gerçekleştirildi.

Kongrenin son günü, metabolik kemik hastalıkları konusunda güncel bilgilerin paylaşıldığı oturum ile başladı ve ardından kemik hastalıkları, ergenlik, tiroid hastalıkları ve hipoglisemi konularındaki sözel bildiriler sunuldu. Genel Kurul toplantısında dernek başkanımız tarafından yapılan eğitim etkinlikleri, güncel durum ve planlar konusunda bilgi verildi. Öğleden sonra, endokrin testlerin yorumlanması, endokrin tümörler ve çocukluk yaş grubunda nükleer tıp uygulamaları konusundaki sunumların ardından kongre kapanış töreni gerçekleşti.

Kongrenin detaylı bilimsel programına http://upek2016.org/?p=bil_prg adresinden ulaşılabilir. Ek olarak, kurs ve kongre sırasında çekilen fotoğraflar, sunum videoları, sunum dosyaları, kongre kitapçığı ve kongre CD’sine önümüzdeki günlerde derneğimiz internet sitesinde yer verilecektir.

Kongrede 22 sözel bildiri ve 179 poster bildirisi katılımcıların dikkatine sunuldu. Sözel bildiri dalında ilk üçe giren ve poster dalında birinci olan çalışmalar ile JCRPE dergisinde 2015 yılında yayınlanan en iyi özgün araştırma ve vaka raporlarının yazarlarına ödülleri takdim edildi.

Kongre Ödülleri

Sözel Bildiri

1. Etiyolojide sorumlu olduğu bilinen 11 gende mutasyon tespit edilmemiş olan Maturity Onset Diabetes of Youth (MODY) hastalarında etiyolojide sorumlu yeni genlerin araştırılması, Zehra Aycan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi), Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu, Gülay Ceylaner

2. Çok heterojen ve sorunlu bir diyabet grubu: Mody-dışı monojenik diyabetler, Zeynep Şıklar (Ankara Üniversitesi), Elisa Defranco, Sarah E Flanagan, Sian Ellard, Serdar Ceylaner, Kaan Boztuğ, Figen Doğu, Aydan İkincioğulları, Zarife Kuloğlu, Aydan Kansu, Merih Berberoğlu

3. Polikistik over sendromlu olgularda insülin direnci ile hiperandrojenemi, Anti-Müllerian hormon, inhibin A, inhibin B ve insülin-like peptid-3 düzeyleri ile ilişkisinin araştırılması, Aylin Yetim (İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi), Firdevs Baş, Ayşe Kılıç, Feyza Darendeliler

Poster Bildiri

1. Sınırda erken puberteli ve normal fizyolojik puberteli kız çocuklarında kemik yaşı ve öngörülen erişkin boy temelinde Gonadotropin Salgılatıcı Hormon Analoglarının (GnRHa) final boya etkisi, Zeynep Hızlı Demirkale (İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi), Firdevs Baş, Şükran Poyrazoğlu, Zehra Yavaş Abalı, Mikayir Genenş, Rüveyde Bundak, Feyza Darendeliler

JCRPE ödülleri

 

Özgün Araştırma

1.  Kotan LD, Cooper C, Darcan Ş, Carr IM, Özen S, Yan Y, Hamedani MK, Gürbüz F, Mengen E, Turan İ, Ulubay A, Akkuş G, Yüksel B, Topaloğlu AK, Leygue E. Idiopathic hypogonadotropic hypogonadism caused by inactivating mutations in SRA1. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2016;8(2):125-34.

2. Kara C, Günindi F, Can Yılmaz G, Aydın M. Transient congenital hypothyroidism in Turkey: an analysis on frequency and natural course. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2016;8(2):170-9.

3. Hatipoğlu N, Doğan S, Mazıcıoğlu MM, Kurtoğlu S. Relationship between neck circumference and non-alcoholic fatty liver disease in childhood obesity. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2016;8(1):32-9.

Vaka Raporu

1. Parlak M, Ellidağ HY, Türkkahraman D. High-dose hook effect in 17-hydroxyprogesterone assay in a patient with 21-hydroxylase deficiency. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015;7(4):329-32.

2. (Birinci Ortak) Özcabı B, Tahmiscioğlu Bucak F, Ceylaner S, Özcan R, Büyükünal C, Ercan O, Tüysüz B, Evliyaoğlu O. Testotoxicosis: report of two cases, one with a novel mutation in LHCGR gene. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015;7(3):242-8.

 

{gallery}upek10:::0:0{/gallery}