ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

ABD ile Ülkemizden Çocuk Endokrinolojisi Uzmanları Bir Araya Geldi


Derneğimizin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Çocuk Endokrinolojisi alanında çalışan bilim insanlarının üye olduğu Pediatric Endocrine Society ile ortak gerçekleştirdiği ilk toplantı olan "Current Trends in Pediatric Endocrinology-A PES Perspective" 13 Mayıs 2016 tarihinde Prof. Dr. Feyza Darendeliler’in camiamızın etkinliklerini tanıttığı ve toplantının fikir aşamasından gerçekleşene kadar olan geçen süreci anlattığı açılış konuşması ile başladı. Doç. Dr. Korcan Demir tarafından konuşmacılar hakkında kısa bir tanıtım gerçekleştirildikten sonra oturumlara geçildi. Toplantı boyunca Prof. Dr. Mitchell Geffner, Prof. Dr. Alan Rogol, Prof. Dr. Eric Vilain, Prof. Dr.Steven Jon Russell, Prof. Dr. Serap Turan ve Prof. Dr. Ali Kemal Topaloğlu tarafından psödohipoparatiroidi, cinsiyet gelişim bozukluğu, tip 1 diyabet tedavisinde biyonik pankreas, yeni gelişen genetik teknikler, uzun etkili büyüme hormonu, erken puberteye yönelik yeni ilaçlar, Turner sendromu, adrenal bez gelişimi ve konjenital adrenal hiperplazi konularında güncel bilgiler içeren sunumlar yapıldı. ENDO 2016 toplantısından önemli konuların gündeme getirildiği oturumun ardından ülkemiz Çocuk Endokrinolojisi merkezlerinden nadir hastalıklar hakkında altı adet ilgi çekici sözel sunum yapıldı ve toplantı sona erdi. Sunum yapan konuşmacılara, toplantıya özveriyle katılan üyelerimize, organizasyon firmasına ve sponsorlarımıza yönetim kurulu olarak teşekkür ediyoruz.

{gallery}abdcocuk:::0:0{/gallery}