ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

8. Olgu Sunumları Toplantısı Başarıyla Gerçekleştirildi


Merck sponsorluğunda yapılan 8. Olgu Sunumları toplantısı 28 Nisan 2016 tarihinde, toplantı başkanı Prof. Dr. Bilgin Yüksel, Fotoğraf Sanatçısı Dr. Haluk Uygur, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler ve Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer tarafından yapılan açılış konuşmaların ardından başladı. Sempozyum boyunca büyüme, puberte, tiroid ve kemik hastalıkları, adrenal bez hastalıkları, cinsiyet gelişim bozuklukları, diyabet-hipoglisemi-obezite, tanı ve tedavi zorlukları olan hastalıklar ve geçmiş toplantılarda anlatılan olgulardaki gelişmelerin aktarıldığı oturumlarda 26 Çocuk Endokrinolojisi merkezinden toplam 37 adet sözel sunum yapıldı. Ek olarak aynı konu başlıklarında 53 poster sunumu katılımcılar tarafından ilgi ile takip edildi.

Sempozyum sırasında Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Yönetim Kurulu tarafından, TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi) kurulunda çalışan derneğimiz üyeleri ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ayhan Çalışkan ile Yan Dal Uzmanlık Eğitimi konusunda bir toplantı gerçekleştirildi. Ek olarak, Yönetim Kurulu ile Yan Dal Eğitimi almakta olan ve Yan Dal Uzmanı olarak görevlerini gerçekleştiren derneğimiz üyeleri bir araya geldi. Bir önceki sene üzerinde konuşulan konulardaki gelişmeler paylaşıldı ve yeni öneriler alındı. Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri tarafından temsilci seçimi yapıldı ve Çukurova Üniversitesi'nden Dr. İhsan Turan'ın bu göreve gelmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı ve bilimsel kurul üyesi Prof. Dr. Bilgin Yüksel, toplantı sekreteri ve bilimsel kurul üyesi Doç. Dr. Özlem Sangün, bilimsel kurul üyeleri Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Prof. Dr. Ali Kemal Topaloğlu, Prof. Dr. Betül Ersoy ve Prof. Dr. Ece Böber, olgu sunumu yapan ve tartışan değerli üyelerimiz ve Merck firmasına yönetim kurulu olarak teşekkür ediyoruz.