ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

4. Temel Endokrinoloji Kursu Başarıyla Gerçekleşti


Derneğimiz eğitim etkinlikleri kapsamında yer alan Temel Endokrinoloji Kursu’nun dördüncüsü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı’nda 21-25 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kursa, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çeşitli üniversiteleri ve sağlık kurumlarından Doçent, Uzman ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi düzeyinde 10 kursiyer katıldı.

Kurs başkanı Prof. Dr. A. Kemal Topaloğlu, bu kurs ile klinik alanda eğitim alan akademisyenlerin temel bilimler açığının kapatılmasının amaçlandığını söyledi. Buna yönelik olarak kursiyerlerle bir "temel bilim" alanı olarak Endokrinoloji'deki ana kavramlar, organizma, organ, doku ve hücre düzeyinde en somut şekilleri ile gözden geçirildi. Kurs katılımcıları;

Endokrin organogenez ve embriyoloji

Gelişimsel Endokrinoloji

Homeostaz/Feedback kavramı

Reseptörler

oGPCR

oNükleer reseptörler

oTip1 Sitokin reseptörler

oTirozin kinaz tipi reseptörler

başlıkları altında ayrıntılı sunumlar yaptılar.

Kursiyerler, endokrin organları organ, ışık ve elektron mikroskobisi düzeyinde gözlemlediler.

Ayrıca Endokrinolojik araştırmalarda sık kullanılan PCR, DNA Dizileme, RealTime-PCR ve Western Blotting ile Tüm Eksom Dizilemesi (Whole Exome Sequencing) yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak çalışıldı.

Ayrıca, kursiyerler için lokal dernek tarafından Karatepe/Aslantaş Antik Kenti ve Kozan Kalesi'ne bir gezi düzenlendi.

Prof. Topaloğlu kursun başarılı geçtiğini belirterek, bir sonraki kursun 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı tarafından düzenleneceğini, bunun Kurs'un kurumsallaşması açısından önemli olduğunu söyledi.