ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Milli Pediatri Kongresinde Sözel Bildiri Birinciliği


Milli Pediatri Kongresinde Sözel Bildiri Birinciliği

Antalya'da 4-8 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde sözel bildiri olarak sunulan  "Turner Sendromlu Türk Kızlarının Büyüme Eğrileri: FAVOR Turner Sendromu Çalışma Grubu" çalışması birincilikle ödüllendirilmiştir. Çalışmada yer alan araştırmacılar ve bildiri özeti aşağıda sunulmuştur.

Camiamızı gururlandıran sayın üyelerimizi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

ÇEDD Yönetim Kurulu

 

Turner Sendromlu Türk Kızlarının Büyüme Eğrileri:

FAVOR Turner Sendromu Çalışma Grubu

1Feyza Darendeliler, 2Ediz Yeşilkaya, 3Abdullah Bereket, 1Firdevs Baş, 1Rüveyde Bundak, 2Erkan Sarı, 1Banu Küçükemre Aydın, 4Şükran Darcan, 5Bumin Dündar, 6Muammer Büyükinan, 7Cengiz Kara, 8Mümtaz M. Mazıcıoğlu, 9Erdal Adal, 10Ayşehan Akıncı, 11Mehmet Emre Atabek, 12Fatma Demirel, 13Nurullah Çelik,14Behzat Özkan, 15Bayram Özhan, 16Zerrin Orbak, 17Betül Ersoy, 18Murat Doğan, 19Ali Ataş, 3Serap Turan,4Damla Gökşen, 20Ömer Tarım, 21Bilgin Yüksel, 22Oya Ercan, 23Şükrü Hatun, 24Enver Şimşek, 25Ayşenur Ökten, 26Ayhan Abacı, 16Hakan Döneray, 27Mehmet NuriÖzbek, 28Mehmet Keskin, 9Hasan Önal, 11Nesibe Akyürek, 18Kezban Bulan, 12Derya Tepe, 13Hamdi Cihan Emeksiz, 14Korcan Demir, 17Deniz Kızılay, 21Ali Kemal Topaloğlu, 20Erdal Eren, 4Samim Özen, 27Hüseyin Demirbilek, 3Saygın Abalı, 9Leyla Akın, 11Beray Selver Eklioğlu, 18Sultan Kaba, 26Ahmet Anık, 3Serpil Baş, 9Tolga Ünüvar, 20Halil Sağlam, 29Semih Bolu,9Tolga Özgen, 20Durmuş Doğan, 20Esra DenizÇakır, 30Yaşar Şen, 12,31Nesibe Andıran, 23Filiz Çizmecioğlu,22Olcay Evliyaoğlu, 25Gülay Karagüzel, 32Özgür Pirgon, 26Gönül Çatlı, 20Hatice Dilek Can, 21Fatih Gürbüz,24Çiğdem Binay, 33Veysel Nijat Baş, 2Celal Sağlam, 2Davut Gül, 2Adem Polat, 2Cengizhan Acıkel, 12Peyami Cinaz

                                                                                                                                          

1Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2Gulhane Askeri Tıp Akademisi, 3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 6Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 719 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 8Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 9Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, 11Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, 12Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 13Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 15Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 16Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 17Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 18Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, 19Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi,20Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 21Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 22Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 23Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 24Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 25Karadeniz Technical Üniversitesi Tıp Fakültesi, 269 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 27Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 28Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, 29Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, 30Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,31Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 32Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi,33Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye

 

Giriş: Turner sendromu (TS) çocuklar, sağlıklı çocuklara göre farklı büyüme özellikleri gösterirler. Bu nedenle bazı ülkelerin TS çocuklara özgün ulusal büyüme eğrileri mevcuttur.

Amaç: Bu çalışmada, Türk TS'lu kızların 3 yaşından yetişkinlik oluncaya kadar boy, vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi (VKİ) büyüme eğrileri ile referans değerleri oluşturmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Ülke çapında 35 pediatrik endokrinoloji merkezinin katılımı ile 842 TS’lu hastanın boy, vücut ağırlığı ve VKI verileri elde edilmiştir.

Bulgular: Elde edilen veriler ışığında LMS yöntemiyle boy, vücut ağırlığı ve VKI için 3., 10., 25., 50., 75., 90., ve 97. persentil değerleri hesaplandı ve eğrileri çizildi. TS kızların 3 yaşında ortalama boyları normal popülasyonun -2SD altına olduğu ve pubertal büyüme piki yapmadığı gözlenmedi. 18 yaşındaki olgularımızın ortalama boyu 141.9±6.9 cm olarak saptandı. 

Sonuç: Bu çalışmada TS Türk kızlar için hastalığa özgün büyüme eğrileri oluşturuldu. Böylelikle hastalığa özgü ulusal büyüme eğrileri TS hastaların, izlem ve büyüme tedavileri için yol gösterici olacaktır.