ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Diyabetli Çocukların Erişkin Kliniklere Geçişi ve Sosyal Sorunları Çalıştayı


Derneğimiz Diyabet Çalışma Grubu tarafından 5 Mart 2015 günü düzenlenen "Diyabetli Çocukların Erişkin Kliniklerine Geçişi ve Sosyal Sorunları Çalıştayı" sonuç bildirgesi ve bu çalıştayda son şekli verilen "Geçiş Rehberi" ile "Geçiş Klinik Özet Formu" ekte sunulmuştur. Rehber ve Klinik Özet Formu önümüzdeki günlerde ayrıca basılı olarak ilgili firma tarafından Çocuk Endokrinolojisi merkezlerine ulaştırılacaktır.