ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

III. Temel Endokrinoloji Kursu


Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nda "III. Temel Endokrinoloji Kursu" 17-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kursa, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden ve sağlık kurumlarından Yardımcı Doçent düzeyinde 8 genç akademisyen kursiyer olarak katıldı.

 

 

 

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nda "III. Temel Endokrinoloji Kursu" 17-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kursa, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden ve sağlık kurumlarından Yardımcı Doçent düzeyinde 8 genç akademisyen kursiyer olarak katıldı.

Kurs başkanı Prof. Dr. A. Kemal Topaloğlu, bu kurs ile klinik alanda eğitim alan akademisyenlerin temel bilimler açığının kapatılmasının amaçlandığını söyledi. Buna yönelik olarak kursiyerlerle bir "temel bilim" alanı olarak Endokrinoloji'deki ana kavramlar, organizma, organ, doku ve hücre düzeyinde en somut şekilleri ile gözden geçirildi. Kurs katılımcıları;

  • Homeostaz/Feedback kavramı
  • Varyasyon, dağılım ve evrimsel perspektif
  • Endokrin organogenez ve embriyoloji
  • Gelişimsel Endokrinoloji
  • Hormonlar

oPeptid ve aminoasit türevi hormonlar

oSteroid hormonlar

  • Reseptörler

oGPCR

oNükleer reseptörler

oTip1 Sitokin reseptörler

oTirozin kinaz tipi reseptörler

başlıkları altında ayrıntılı sunumlar yaptılar.

Ayrıca Endokrinolojik araştırmalarda sık kullanılan PCR, DNA Dizileme, RealTime-PCR ve Western Blotting ile Tüm Eksom Dizilemesi (Whole Exome Sequencing) yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak çalışıldı.

Kursun son günü Karatepe/Aslantaş Antik Kenti’ne bir gezi düzenlenerek Geç Hitit Uygarlığının bilinmesinde büyük emeği geçen bilim insanı Prof. Dr. Halet Çambel’in yaşamı gözden geçirildi.

Prof. Topaloğlu kursun başarılı geçtiğini belirterek, geribildirime göre kursun tekrarlanabileceğini, ayrıca böyle bir eğitim etkinliğinin daha kapsamlı bir versiyonunun Pediyatrik Endokrinoloji Yandal eğitimi müfredatının bir parçası olmasının çok yararlı olabileceğini söyledi.