ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

DİYABET KURSU VE KONGREMİZ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ


4 Kasım 2014’de Kongre Başkanı Prof. Dr. Ömer Tarım ve Çocuk Diyabet Grubu başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun tarafından 13. Çocuk Diyabet Ekibi kursunun açılış konuşmaları yapıldı.

 

4 Kasım 2014’de Kongre Başkanı Prof. Dr. Ömer Tarım ve Çocuk Diyabet Grubu başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun tarafından 13. Çocuk Diyabet Ekibi kursunun açılış konuşmaları yapıldı. Kursta diyabet tipleri, insülin tedavi prensipleri, teknolojik uygulamalar, diyabet eğitimi ve sözel sunumlar yer aldı. 5 Kasım 2014’de Kongre Başkanı Prof. Dr. Ömer Tarım 18. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi’nin açılış konuşması ile katılımcıları selamladı. Ardından Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Peyami Cinaz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu açılış konuşmalarını yaptılar. Emekli olan Prof. Dr. Nurçin Saka’ya çalışmaları için teşekkür edildikten sonra “Hasta-Hekim ve Hekim-Hekim İlişkileri” oturumu ile bilimsel program başladı. Kongrenin ikinci gününün ilk yarısı Tip 1 diyabet, adrenal ve hipofizer hastalıkları bulunan çocukların yetişkin döneme geçerken yaşadıkları sorunlara yönelik olarak erişkin endokrinoloji hekimleri ile ortak oturumlar gerçekleştirildi. Öğleden sonra ise alanında dünyanın önde gelen isimlerinden Nick Bishop tarafından Hipofosfatazya konusunda bir sunum yapıldı. Ardından ilk olarak böbrek hastalıkları, ardından östrojen tedavisi hakkında farklı disiplinlerden konuşmacıların bulunduğu oturumlar yapıldı. Katılımın yüksek olduğu sözel sunumların ardından ilk defa bu kongrede, 41 kişinin katıldığı, yan dal uzmanlık öğrencileri ve yan dal uzmanlarına yönelik olarak bir sınav gerçekleştirildi. Kongrenin üçüncü günü akılcı ilaç kullanımı, familyal glukokortikoid eksikliği, endokrin özellikleri ile onkolojik hastalıklar ve endokrin bozucu kimyasal maddeler konularında sunumlar yapıldı. Öğleden sonra insülin pompası kullanımı ve büyüme eğrileri konuları anlatıldı ve tartışıldı. Sözel bildirilerin ikinci kısmının yapılmasının ardından 10. Olağan Kurul gerçekleşti.

Derneğimizin 168 üyesinin hazır bulunması ile çoğunluk sağlandı ve gündem oybirliği ile kabul edildi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunu takiben faaliyet, finansal ve denetleme raporları okundu ve kabul edildi. 2015 yılında Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresinin Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunu oluşturmak için gizli oyla seçim yapıldı ve açık tasnif sonucu yeni seçilen asil ve yedek üyeler belirlendi:

YÖNETİM KURULU (ASİL ÜYELER) 

1) Feyza Darendeliler 

2) Ali Kemal Topaloğlu 

3) Samim Özen 

4) Korcan Demir 

5) Murat Aydın

YÖNETİM KURULU (YEDEK ÜYELER)

1) Serap Turan

2) Hüseyin Demirbilek

3) Zehra Aycan

4) Nesibe Andıran

5) Merih Berberoğlu

DENETİM KURULU (ASİL ÜYELER) 

1) Zeynep Şıklar 

2) Firdevs Baş 

3) Ömer Tarım

DENETİM KURULU (YEDEK ÜYELER)

1) Mehmet Nuri Özbek

2) Ayhan Abacı

3) Şenay Erdeve

Kongrenin son günü olan 8 Kasım 2014’de endokrin hastalıklarda genetik tanı yöntemleri, geçtiğimiz sene içinde çocuk endokrinolojisi alanında yapılan değerli çalışmalardan örnekler ve cinsiyet gelişim bozuklukları hakkında sunumlar yapıldı. Kursta 9, kongrede 12 sözel bildiri sunuldu. Ayrıca 256 poster bildirisi katılımcıların dikkatine sunuldu. Gala yemeğinde sözel bildiri ve poster dallarında ilk üçe giren çalışmalar, JCRPE dergisinde yayınlanan yılın en iyi orijinal makaleleri ve kongrede gerçekleştirilen sınavda ilk üç dereceye giren hekimlere ödülleri takdim edildi. Ayrıca kongrenin gerçekleşmesinde katkısı bulunan ilaç şirketi temsilcilerine teşekkür plaketleri verildi. Bu yıl diyabet kursunda 149, kongrede ise 316 katılımcı yer aldı.

Ödüller

Sözel sunum

1. GCK Gen Mutasyonuna Bağlı Diyabeti Olan Olguların Klinik ve Moleküler Özellikleri Ile Dokuz Yeni Mutasyonun Tanımlanması

Ayça Aykut (Ege Üniversitesi), Emin Karaca, Hüseyin Onay, Damla Gökşen, Şevki Çetinkalp, Erdal Eren, Betül Ersoy, Esra Deniz Papatya Çakır, Muammer Büyükinan, Cengiz Kara, Ahmet Anık, Birgül Kırel, Samim Özen, Tahir Atik, Şükran Darcan, Ferda Özkınay

2. Gençlikte Ortaya Çıkan Erişkin Tip Diyabet (Mody) Tanısı Ile Izlenen Çocuklarda Yeni Nesil Dizi Analizi Yöntemi İle Tanımlanmış Genlerin Araştırılması

Ahmet Anık (Dokuz Eylül Üniversitesi), Gönül Çatlı, Ayhan Abacı, Hüseyin Anıl Korkmaz, Korcan Demir, Ayça Altıncık, Erkan Sarı, Ediz Yeşilkaya, Hale Ünver Tuhan, Behzat Özkan, Sefa Kızıldağ, Ece Böber

3. Fruktozdan Zengin Diyetle Beslenen Anne Sıçan ve Yavrularının Metabolik ve Endotelyal Disfonksiyon Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi

Erkan Sarı (Gülhane Askeri Tıp Akademisi), Edi̇z Yeşilkaya, Turgut Topal, Ahmet Bolat, Bilal Altan, Önder Öngörü, Yasemin Gülcan Kurt, Ahmet Korkmaz

Poster

1. Turner Sendromlu Çocukların Başvuru Özellikleri ve Eşlik Eden Patolojiler: 842 Vakanın Ulusal Veritabanında Değerlendirme Sonuçları

Ediz Yeşilkaya (Gülhane Askeri Tıp Akademisi), Abdullah Bereket, Feyza Darendeliler, Firdevs Baş, Şükran Poyrazoğlu, Banu Küçükemre Aydın, Şükran Darcan, Bumin Dündar, Muammer Büyükinan, Cengiz Kara, Erkan Sarı, Erdal Adal, Ayşehan Akıncı, Mehmet Emre Atabek, Fatma Demirel, Nurullah Çelik, Behzat Özkan, Bayram Özhan, Zerrin Orbak, Betül Ersoy, Murat Doğan, Ali Ataş, Serap Turan, Damla Gökşen, Ömer Tarım, Bilgin Yüksel, Oya Ercan, Şükrü Hatun, Enver Şimşek, Ayşenur Ökten, Ayhan Abacı, Hakan Döneray, Mehmet Nuri Özbek, Mehmet Keskin, Hasan Önal, Nesibe Akyürek, Kezban Bulan, Derya Tepe, Hamdi Cihan Emeksiz, Korcan Demir, Deniz Kızılay, Ali Kemal Topaloğlu, Erdal Eren, Samim Özen, Saygın Abalı, Leyla Akın, Beray Selver Eklioğlu, Sultan Kaba, Ahmet Anık, Serpil Başsancak, Tolga Ünüvar, Halil Sağlam, Semih Bolu, Tolga Özgen, Durmuş Doğan, Esra Deniz Çakır, Yaşar Şen, Nesibe Andıran, Filiz Çizmecioğlu, Olcay Evliyaoğlu, Gülay Karagüzel, Özgür Pirgon, Gönül Çatlı, Hatice Dilek Can, Fatih Gürbüz, Çiğdem Binay, Veysel Nijat Baş, Adem Polat, Davut Gül, Cengizhan Acıkel, Hüseyin Demirbilek, Peyami Cinaz

2. Obez Çocukların Duygudurum Değerlendirilmesinde Farklı Bir Yöntem; Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi

Ayça Törel Ergür (Kırıkkale Üniversitesi), Gaye Aşık Kırdağ, Seda Uçar

3. Obez Çocuk Ve Adölesanlarda Dehidroepiandrostenedion Sülfat Düzeyleri İle Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki Ilişkinin Değerlendirilmesi

Nesibe Akyürek (Konya Eğitim Araştırma Hastanesi), Mehmet Emre Atabek, Beray Selver Eklioğlu, Hayrullah Alp

Sınav

1. Uzm. Dr. Gönül Çatlı

2. Uzm. Dr. Ahmet Anık

3. Uzm. Dr. Nursel Muratoğlu Şahin

JCRPE ödülleri

1. Gönç EN, Özön ZA, Cakır MD, Alikaşifoğlu A, Kandemir N. Need for comprehensive hormonal workup in the management of adrenocortical tumors in children. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2014;6(2):68-73.

2. Mazıcıoğlu MM1, Demirtaş T, Çcek B, Oztürk A, Kurtoğlu S, Üstünbaş HB. Weight for length/height percentiles in infants and young children in Kayseri/Turkey. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2013;5(4):224-8.

3. Gökşen D, Levent E, Kar S, Ozen S, Darcan S. Serum adiponectin and hsCRP levels and non-invasive radiological methods in the early diagnosis of cardiovascular system complications in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2013;5(3):174-81.