ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Malatya Bölgesel Toplantısı


 

 

 

 

 

Derneğimizin doğu bölgesi toplantısı yapılmıştır. Toplam 62 hekimin katıldığı toplantıda  çocukluk çağında kalsiyum ve fosfor metabolizması  hastalıkları  tartışılmıştır. Sosyal program  Kemaliye'de gerçekleşmiş, ülkemizin  dünyada tanınan doğal güzellikleri keşfedilmiştir.