ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

6. Olgu Sunumları Toplantısı Çeşme’de Yapıldı


 

 

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nın öncülüğünde yapılan toplantıda çocuk endokrinolojiile ilgili çok sayıda ilginç olgu sunuldu ve tartışıldı. Toplantı sonunda jüri tarafından yapılan değerlendirmede en iyi sözel ve poster sunularına para ödülleri verildi.

 

 

 

 

 

Sözel Sunum Ödülleri

  1. Şükran PoyrazoğluFirdevs Baş, Rüveyde Bundak, Nurçin Saka, Feyza Darendeliler

    POU1F1 (PIT1) EKSİKLİĞİNE BAĞLI ÇOĞUL HİPOFİZ HORMON EKSİKLİĞİ OLGUSUNDA SANTRAL ERKEN PUBERTE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Büyüme-Gelişme ve Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul

  2. Durmuş Doğan1Halil Sağlam1,2, Hatice Dilek Can1, Ömer Tarım1, Erdal Eren1KONJENİTAL PRİMER HİPERPARATİROİDİDE CİNACALCET TEDAVİSİÇocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, 2 Çocuk Metabolizma Bilim Dalı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,  Bursa

  3. Nesibe Andıran, Ayşe Derya Buluş, Elif Yağlı Çolakoğlu. HİPERKALSEMİDE YENİ BİR NEDEN: NAPI-IIa GEN MUTASYONU. Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara

  4. Ahmet Anık, Gönül Çatlı, Hale Ünver Tuhan, Ayhan Abacı, Ece BöberHİPERİNSÜLİNEMİK HİPOGLİSEMİ TANILI BİR OLGUDA LANREOTİD (SOMATULİNE AUTOGEL®) VE SÜREKLİ CİLT ALTI OKTREOTİD İNFÜZYONU TEDAVİSİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir

  5. Samim Özen1Nurhan Özcan1, Sema Kalkan Uçar2, Damla Gökşen1, Şükran Darcan1  NÖROMETABOLİK HASTALIĞI TAKLİT EDEN NADİR BİR DURUM: POMC EKSİKLİĞİ1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrin ve Diyabet Bilim Dalı, 2Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir

Poster Ödülleri

  1. Ayça  Törel Ergür1Zarife Esra Dursun2, Özlem Boybeyi3, Fulya Gülerman4DİYABETİK KETOASİDOZDA ÜRİNER AMİLAZ KREATİNİN KLİRENSİ. 1Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, 2Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 3Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,4Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale

  2. Recep Polat1,  Gülay Karagüzel1,  Fatma Çavuşoğlu1 Ayşenur Ökten1, Gökçe Pınar Reis2, Erol Erduran2AKUT LÖSEMİ RELAPSININ İLK BULGUSU OLARAK MALİGN HİPERKALSEMİ ve VERTEBRAL KIRIK 1Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, 2Çocuk Hematoloji Bilim Dalı,  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon

  3. Nursel Muratoğlu Şahin, Sibel Tulgar Kınık. PSÖDOHİPOPARATİROİDİLİ BİR OLGU. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara