ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Eskişehir’de Toplantı


 

 

 

8 Kasımda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının davetlisi olarak Gazi Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı  Prof.Dr. Peyami Cinaz (Çocuklarda Normal Büyüme ve Büyüme Bozukluklarına Yaklaşım) ve Gazi Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Aysun Bideci (Puberte Bozukluklarına Tanısal Yaklaşım) konulu bir seminer vermişlerdir.