ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Kongre Bildiri Ödülleri 2013


Kongre Bildiri Ödülleri Sahiplarini Buldu.

 

Sözel Sunu Ödülleri
 
1. Sebahat Yılmaz AğladıoğluZehra Aycan.Çocukluk Çağında MODY ayırıcı tanısında üriner C-peptid/kreatinin oranının değerlendirilmesi

2. Belma Haliloğlu, Gerald Hysenaj, Zeynep Atay, Tülay Güran, Saygın Abalı,  Serap Turan, Sian Ellard, Abdullah Bereket. Atipik Diyabet Tanılı Hastalarda GCK gen Mutasyon Sıklığı.

3.Şükran PorazoğluNurçin Saka, Firdevs Baş, Rüveyde Bundak,Diferansiye tioid kanserli hastaların klinik ve patolojik özellikleri ve tedavilerinin değerlendirilmesi.

3. Erdem Durmaz. Ali Aşcı, Pınar Erkekoğlu, Sema Akçurin, Belma Koçer Giray, İffet Bircan. İdiyopatik santral puberte prekoks vakalarının idrar bisfenol A düzeyleri

3.Poster Ödülleri

1.Gönül Çatlı, Mustafa Kır, Ahmet Anık, Nuh Yılmaz, Ece Böber, Ayhan AbacıSubklinik hipotiroidili çocuklarda l-tiroksin tedavisinin sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi. 

2.Selim Kurtoğlu, Mümtaz Mustafa Mazıcıoğlu, Betül Çiçek, Ahmet Öztürk, Nihal Hatipoğlu, Hasan Basri Üstünbaş.Kayseri Bölgesi 6-18 yaş grubunda yağsız vücut kitlesi ve yağsız vücut kitle indeksi persentil değerleri

3.Hüseyin Anıl Korkmaz, Hüseyin Aktuğ, Oytun Erbaş. Sıçanlarda Allopurinolün alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığını iyileştirmesi.