ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Dernek Yönetim Kurulu Toplantımız Yapıldı


Dernek Yönetim Kurulu toplantımız İzmir'de yapıldı.

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Toplantımızda yeni dönemde yapılacak faaliyetler ele alınırken  ve 2013 yılında derneğimiz tarafından verilecek ödüller  belirlendi. Derneğimizin üyelerimize vereceğiödüller de önemli ölçüde artışlar yapıldı.

Derneğimiz geçtiğimiz yıllarda 3'er projeye destek olurken, bu yıl bilimsel jürinin uygun göreceği  5 projeye 10.000'er TL destek verecek. Diğer bilimsel destek ödülleri ve kongre ödülleri de artırıldı.

Bu yıl 2012 yılında yayınlanan SCI ve SCI kapsamındaki orjinal araştırma makalelerine ve SCI dergisinde yayınlanmış derlemelere verilecek ödüller ve kuralları şu şekilde belirlendi:
 
 1. Makaleler 2012 yılında basılmış olmalı ve SCI veya SCIE dergilerde yayınlanmış olmalıdır
 2. JCRPE makaleleri kapsam dışıdır, ödülü ayrı katogoride değerlendirilecektir.
 3. Ödüller sadece araştırma makalelerine verilir (olgu sunumları ve editöre mektuplara ödül verilmez)
 4. Makalelerde ilk iki isim derneğimiz üyesi ise ödülün %100'ü, ilk iki isimde dernek üyesi yok ve sonraki isimlerde dernek üyesi varsa ödülün %50'si verilir.
 5. Ödüller kişiye değil makaleye verilir, ödül parası başvuru yapan dernek üyesinin hesabına yatar
 6. Makalenin Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet konularında olması zorunludur
 7. Ödül verilecek makalelere verilecek ödül  miktarı yönetim kurulumuzca daha sonra belirlenecektir
 8. Ödül verilecek makalelerin değerlendirmesini yönetim kurulumuz yapacaktı. Olgu raporlarına, SCI ve SCI-E kapsamında olmayan araştırma makalelerine teşvik ödülü verilmeyecektir."
 Yayın Teşvik Ödülleri (SCI ve SCI-E kapsamında orjinal araştırma makalesi olmalıdır)
 
Ödüller yayınların "Impact Factor"üne göre verilecektir. Yayındaki isim sıralaması ilk 2'de değil ise belirlenen ödülün %50'si verilecektir.
 
 1. IF>5 ise 2000 TL
 2. IF 3-5 1500 TL
 3. IF 2-3 ise 1000 TL
 4. IF1-2 ise 750 TL
 5. IF<1 ise 500 TL
 6. SCI veya SCI-E kapsamında yayınlanmış derlemelere 2000 TL verilecektir.

2013 yılı Kongre Ödülleri ise aşağıdaki şekilde belirlendi.

 
Bildiri Ödülleri
 
Sözel bildiri ödülleri, birinciye 1500 TL, ikinciye: 1000 TL, üçüncüye: 750 TL
 
Poster bildiri ödülü 1.500 TL
 
Bilimsel jüri tarafından seçilecek JCRPE dergisinde yayınlanan makale ödülleri bu yıl da verilmeye devam edilecek.
 
1. makaleye 1500 TL
2. makaleye 1250 TL
3. makaleye 1000 TL
4. Olgu raporuna 500 TL

 
Bu yıl ilk kez Edirnede düzenlenecek olacak  UPEK 2013 kongresinde yandal asistanlarına ve yandalını bitirmiş uzmanlara yönelik ödüllü sınav yapılması kararlaştırıldı. Sınav soruları kongrede sunulan konulardan hazırlanacak. Sınava en az 50 kişi katılması durumunda ilk üçe girenlere aşağıdaki ödüller verilecektir.
 
 
1. 3000 TL
2. 2000 TL
3. 1000 TL
 
 
 Diğer Kararlar
 
Çocuk Endokrinolojisi kitabının basıma verilerek en geç 15 Eylülde Merc Serono firmasının sponsorluğunda dağıtımına başlanması kararlaştırılmıştır.
 
Dernek Yönetim Kurulumuz Çocuk Endokrinoloji Dalında Doçentliğe girilebilmesi için "yan dal uzmanlığını bitirdikten sonra en az 2 yıl geçmeden çocuk endokrinoloji alanında doçentlik başvurusu yapılamaması" şeklinde prensip kararı almıştır.
 
Toplantıda Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya tarafından ulusal veritabanı projesi olan "Favor" ile ilgili bir sunum yapılmış ve projenin mümkün olan en kısa zamanda hayata geçirilmesi, konu ile ilgili koordinasyonu sağlayacak uzlaşı grubu başkanlarından oluşacak bir danışma kurulunun oluşturulması, ilk verilecek 3  projenin derneğimizce desteklenmesi,  Turner Sendromu ile ilgili ilk örnek projenin  UPEK 2013'e yetiştirilemesi kararlaştırılmıştır. 
 
Erişkin Endokrin Derneği ile belli periyotlarla ortak kongre yapılması ve bu konuda çalışma yapılması, 2013 kongresinde aidatını düzenli ödeyen üyelerimize ücretsiz kravat ve fular dağıtılması,
 
Türkiye'de olmayan ve sık kullanılan ilaçların derneğimizce NovoNordisk sponsorluğunda temin edilerek,  kliniklere ücretsiz dağıtımının bu yıl içinde gerçekleştirilmesi Yönetim Kurulumuzun diğer aldığı kararlardan bazılarıdır.