ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Temel Biyoistatistik Kursu Ankara’da yapıldı


Ankara’da, Çocuk Endokrinoloji uzmanlık öğrencilerine Temel Biyoistatistik Kursu yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Zehra  Aycan tarafından düzenlenen  kurs,  Dr. Sami Ulus  Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı  ve  Hastalıkları EAH.  Konferans  Salonu’nda,  9- 10  Mart 2013tarihlerinde  gerçekleştirildi. 16- 17  Şubat 2013  tarihlerinde  yapılan ‘Klinik  AraştırmaPlanlama  ve  Epidemiyoloji  Kursu’nakatılan  grupla  gerçekleştirilen  ‘TemelBiyoistatistik Kursu’nda,  Çocuk Endokrinoloji uzmanlık  öğrencilerine,   yaptıkları araştırmaların istatistiklerini yapma  bilgi ve becerisi kazandırılması   amaçlandı. Bu amaçla kursta, sağlık  araştırmalarındabiyoistatistik  kullanımı, veriyle  tanışma, veri girişi yapabilme, tablo ve grafik  yapma- okuma, normal  dağılıma uygunluk, önemlilik testleri (parametrik, non-parametrik), korelasyon ve  regresyon  konuları teorik olarak anlatıldı. Teorik bilgi aktarımını takiben, tüm  kursiyerlere  pratik  uygulamalar  yaptırıldı ve SPSS  kullanım pratiği kazandırıldı. Katılımcıların genel  isteği üzerine,  pratik  uygulamaların  tekrarını  kapsayacak  bir günlük  bir  kurs daha yapılması planlandı. Temel  biyoistatistik  kursunun  arkasından,  ileri biyoistatistik  eğitimi ile programın tamamlanması düşünüldü. Program ayrıntıları için tıklayınız.