ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

UPEK 2011 ÖDÜLLERİ


 

 23-26 Kasım 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 15. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi’nde, Novo Nordisk Firmasının katkıları ile gerçekleşen sözel ve poster bildiri ödülleri sahiplerini buldu.

 

SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Kablosuz İnternet Frekansında Elektromanyetik Alana (Kablosuz İnternet) Uzun Süreli Maruziyetin Dişi Wistar Ratlarda Büyüme Ve Pubertal Gelişim Üzerine Etkileri”

Özlem SANGÜN, Bumin DÜNDAR, Hakan DARICI, Selçuk ÇÖMLEKÇİ, Duygu KUMBUL DOĞUÇ, Süheyla ÇELİK

SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Prematür Telarş Vakalarında Fitalat Maruziyetinin Değerlendirilmesi 

Erdem DURMAZ, İffet BİRCAN, Hanne FREDERİKSEN, Ali AŞÇI, Pınar ERKEKOĞLU, Anders JUUL, Sema AKÇURİN, Belma GİRAY

SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Normoosmik İdyopatik Hipogonadotropik Hipogonadizme Neden Olan Kıss1r Geninde Yeni Mutasyon

Mehmet Nuri ÖZBEK, Damla KOTAN, Hüseyin DEMİRBİLEK, Yaşar CESUR, Murat DOĞAN, Fatih GÜRBÜZ,

Fatih TEMİZ, Bilgin YÜKSEL, Ali Kemal TOPALOĞLU, 

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

“Diyarbakır İlinde Bir Yıllık Tip 1 Diyabet Mellitus İnsidansı Ve Vakaların Demografik Özellikleri ”

Hüseyin DEMİRBİLEK, Mehmet Nuri ÖZBEK, Hakan ONUR

“İnsülin Direnci Veya Bozulmuş Glukoz Toleransı Olan Obez Çocuklarda Sinir İletim Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Hülya İNCE, Hacer ERDEM TİLKİ, Seyit Ahmet UÇAKTÜRK, Figen IŞIKLAR, Haydar Ali TAŞDEMİR, Murat AYDIN

“Ailevi Hipomagnezemi’de Nanoteknoloji Ürünü İyonik Magnezyum Preparatı Kullanımı: Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı ”

Hasan ÖNAL, Erdal ADAL, Zerrin ÖNAL, Tolga ÜNÜVAR, Ahmet AYDIN,