ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

ESPE KIŞ OKULU YAPILDI


Avrupa Pediatrik Endokrinoloji Birliği (ESPE) Uluslararası 16. Kış Okulu 4-10 Mart 2011 tarihlerinde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı ve Pediatrik Endokrinoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Peyami Cinaz 16. ESPE Kış Okulunun Türkiye’de ve kendi bilim dallarının ev sahipliğinde yapılmasının bilimsel ve sosyal açıdan çok başarılı bir toplantı süreci geçirilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Prof. Dr Peyami Cinaz “Genç meslektaşlarımızın bilgilerini arttırmaları, deneyim kazanmaları farklı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişimde bulunmaları önemli, böyle uluslar arası bilimsel bir faaliyette ülkemizin ve bilim dalımızın seçilmiş olması gurur vericidir” dedi.

Kış Okulu lokal koordinatörlüğünü yapan Gazi Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalın’dan Prof. Dr. Aysun Bideci, lokal organizatör Doç.Dr. Orhun Çamurdan toplantı ve süreç hakkında bilgi verdiler.

ESPE Kış Okulu her yıl çeşitli ülkelerden özellikle Pediatri Uzmanlığını almış, Pediatrik Endokrinoloji Yan dalı yapmakta olan ya da henüz bu yan dalda uzmanlaşmış hekimlerin katıldığı, Pediatrik Endokrinoloji’nin temel konularının katılımcı öğretim üyelerince verildiği, öğretim üyelerinin interaktif olarak olgu tartışmaları gerçekleştirdikleri, katılan öğrencilerin olgu sunumu yaptıkları ve araştırmalarını sundukları bir haftalık eğitim programı olarak düzenlenmektedir. Bu programın amacı bir hafta süre ile teorik, interaktif eğitim yaparken, farklı ülkelerden hekimlerin birlikte olmasını sağlamak, okul şeklinde eğitimle birlikte sosyal etkinliklerde de bulunmaktır. ESPE yönetim kurulunca bu eğitim programının yapılması için ülkemizin seçilmesi pediatrik endokrinoloji camiamız içinde önem teşkil etmektedir. 2011 yılı ESPE Kış Okulu çalışmaları 2009 yılı Ekim ayında başlamıştır. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma sonucu bilimsel ve sosyal bakımdan geniş kapsamlı başarılı bir hafta geçirildi. Kış okuluna Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan, Makedonya, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya, Lübnan, Polonya, Pakistan, Almanya’dan 25 öğrenci katıldı. Öğretmen olarak İngiltere’den ESPE Kış Okulu koordinatörü Malcolm Donaldson ve John Gregory, Türkiye’den Aysun Bideci, Orhun Çamurdan, Filiz Çizmecioğlu, Fransa’dan Mireille Castanet, Avustralya’dan Margaret Zacharin, İsviçre’den Christa Flück görev aldı. Ankara’da gerçekleştirilen kış okulunda; büyüme, büyüme geriliği ve büyüme hormonu tedavisi, ergenlik ve ergenlik ile ilgili bozukluklar, obezite, adrenal yetmezlik, konjenital adrenal hiperplazi, diabetes mellitus, hipoglisemi, cinsel farklılaşma bozuklukları, kalsiyum-fosfor-vitamin D metabolizması, diabetes insipidus, hipo ve hipertiroidizm gibi endokrinolojinin temel konuları öğretmenler tarafından anlatıldı. Bu tanıları almış olgular, her gün oluşturulan küçük öğrenci grupları ile öğretmenler eşliğinde, olgu bazında tartışıldı. Ayrıca “öğretmen olgu saatleri” dışında öğrenciler kendi kliniklerinde görmüş oldukları ilginç olguları, olgu sunumu şeklinde katılımcılarla paylaştı. Anlatılan endokrinoloji konularının yanı sıra Bern Üniversitesi’nden Christa Flück katılımcılarla ‘bilimsel araştırma nasıl yapılır?” konusunu tartıştı. Öğrencilerin kış okuluna getirmiş oldukları bilimsel projeler öğretmenler tarafından değerlendirildi ve bilimsel çalışma yapılmasına uygun görülen en iyi projeler proje sahibi öğrenciler tarafından takdim edildi. Katılımcı öğrenciler arasından Türkiye’den Korcan Demir ve Almanya’ dan Rasha Odeh 2011 ESPE yaz okuluna davet edildi.

Öğrenciler ve öğretmenler, derslerden arta kalan zamanlarda sosyal etkinliklerde bulundular ve bu bağlamda bir rehber eşliğinde Anıtkabir ziyareti, Ankara kalesi gezisi düzenlendi. Tüm katılımcılar kalede verilen otantik akşam yemeğinde beraber hoşça vakit geçirdiler. Kış okulu, 9 Mart 2011 tarihinde, düzenlenen gala yemeği ile sona erdi. 10 Mart 2011 günü bilimsel ve sosyal olarak doyurucu bir hafta sonunda öğretmen ve öğrenciler güzel anılarla ve yeni dostluklarla Ankara’dan ayrıldılar.