ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Proje Desteği ve Yurt Dışı Bursu


Derneğimizin 2011 yılında vereceği proje destekleri ve yurt dışı bursşları hakkında.

 

Derneğimiz Yönetim Kurulu 2011 yılı içersinde bilimsel kurul tarafından seçilecek 2 projeye  destek verme kararı almıştır. Destek almak isteyen üyelerimizin, aday  projenin ayrıntılı anlatıldığı bir metni ve  başvuru dilekçesini içeren dökümanları 1 Eylül-31 Aralık 2010 tarihleri arasında bumindundar@gmail.com adresine  göndermeleri gerekmektedir.

Derneğimiz Yönetim Kurulunun aldığı karar ile 2011 yılında yurtdışında eğitim ve araştırma amaçlı gidecek çocuk endokrinoloji yan dal uzmanı ve  yan dal uzmanlık eğitimine devam eden arkadaşlarımıza eğitim bursu verilmesi planlanmaktadır. Burstan faydalanmak isteyen yan dal uzmanı  veya yan dal eğitimi devam eden arkadaşlarımızın 1 Eylül-31 Aralık 2010 tarihleri arasında  bumindundar@gmail.com adresine ön başvuru dilekçelerini göndermeleri gerekmektedir. Başvuru yapacakların dilekçelerinde planladıkları araştırma projesi ve yurt dışında kalacakları süre  gibi detayları  belirtmeleri gerekmektedir. Ayrıca gitmek istedikleri merkezden alınacak kabul yazısının örneği de istenecektir.
Yapılacak başvurular oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecektir.

Not: Proje destek ve burs miktarları daha sonra belirlenecektir.

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Yönetim Kurulu