ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Antakya Toplantısı Yapıldı


Derneğimizin yeni dönemde organize etmeyi plandığı bölgesel toplantılardan ilki 15 Mayıs 2010 tarihinde Antakya'da yapıldı. Mustafa Kemal Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalı'nın daveti ve Abbott firmasının sponsorluğunda gerçekleşen toplantıya 50'ye yakın çocuk hekimi katıldı. Toplantıda çocuk endokrinolojide sık görülen guatr, boy kısalığı, obezite, erken ve gecikmiş ergenlik konularında sunumlar yapıldı. Toplantıda derneğimiz adına Prof. dr. Peyami Cinaz, Prof. Dr. Aysun Bideci, Prof. Dr. Bilgin Yüksel, Prof. Dr. Ali Kemal Topaloğlu, Doç. Dr. Mehmet Keskin ve Doç. Dr. Bumin Dündar konuşmacı olarak katıldılar.Dernek Başanımız Prof. Dr. Peyami Cinaz gelecek dönemde Türkiye çapında değişik illerde  bölgesel toplantılara devam etmeyi planladıklarını belirtti.