ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Yönetim Kurulumuzdan Duyuru


Yönetim Kurulumuz derneğimizin vereceği yurt dışı burslar ve proje desteği hakkında açıklama yaptı.

 

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,
Bildiğiniz gibi derneğimiz yönetim kurulu 2010 yılı için yurt dışı bursu ve proje desteği verme kararı almıştı. Daha önce derneğimizin web sitesinden ve aylık e-bültenlerde duyurusunu yaptığımız konularla ilgili 3 arkadaşımız yurt dışı bursu için, bir arkadaşımız da proje desteği için başvurmuş ve yönetim kurulumuz dışından oluşturulan 3 kişilik bilimsel jüri tarafından yapılan değerlendirme sonunda tüm başvuruların kabulüne karar verilmiştir. Yurt dışı bursu ve proje desteği için derneğimiz yönetim kurulunun aldığı kararlar aşağıdaki gibidir.

Yurt dışı burs miktarları: (2010 yılı için)

Projeli 1 yıl...10.000 TL
Projesiz 1 yıl...5000 TL
Projeli 6 ay...5000 TL
Projesiz 6 ay 3000 TL

Burslar yurt dışına gidişte verilir

Yurt dışına gidecek olan ve derneğimizden burs almaya hak kazanan kişiler en az 6 aylık periodlarla son durumlarını belirten ve varsa proje süreci hakkında bilgileri içeren raporları derneğimiz yönetim kuruluna vermekle yükümlüdürler. Yurt dışından dönüşte ise eğitim aldıkları merkezin sorumlularından alınacak eğitim alındığına dair belge (başlangıç ve bitiş tarihlerini içerecek şekilde) ve proje yapılmak üzere gidildiyse proje başlangıcından itibaren en fazla 1 yıl içinde proje sonuç raporu derneğimiz yönetim kuruluna sunulacaktır. Proje sahipleri, projeleri yayın olduğunda derneğimiz yönetim kurulunu ayrıca bilgilendirmekle yükümlüdürler. Ek süre talebi olursa gerekçelerini içeren bir dilekçe ile derneğimiz yönetim kuruluna başvurulmalıdır.

Proje destek miktarı: (2010 yılı için)

Proje başına: 5000 TL

Burslar proje başlangıcında verilir

Proje desteği almaya hak kazanmış kişilerin en az 3 aylık periodlarla proje süreci hakkındaki bilgileri derneğimiz yönetim kuruluna sunmaları gerekmektedir. Eğer projede fazladan süre belirtilmemişse, proje sorumlularının proje başlangıcından itibaren başlayan 1 yıllık süre içinde proje sonuç raporunu derneğimiz yönetim kuruluna sunmaları zorunludur. Proje bitişinden itibaren 6 ay içinde ise projenin yayın haline getirilmiş formunun derneğimiz yönetim kuruluna sunulması gerekmektedir. Proje sahipleri, projeleri yayın olduğunda derneğimiz yönetim kurulunu ayrıca bilgilendirmekle yükümlüdürler. Ek süre talebi olursa gerekçelerini içeren bir dilekçe ile derneğimiz yönetim kuruluna başvurulmalıdır.

ÇEDD YÖNETİM KURULU