ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

DERNEK TOPLANTISI TUTANAĞI


Antalya’da düzenlenen XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresinin son günü 15-17 saatleri arasında Prof. Dr. Peyami Cinaz başkanlığında, dernek yönetim kurulu ve dernek üyelerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi.

 

 

Bu toplantıda şu konular tartışıldı;

  1. Bilimsel projelere destek verilmesinin önemi gündeme getirildi,
  2. Endokrin yan dal asistanlarına yurtdışında eğitim amaçlı kısa (3 ay) süreli destek bursu verilmesinin bilimselliği teşvik edeceği vurgulandı,
  3. Kitap basımı;

a) Çocuk hekimleri, asistanları ve pratisyen hekimlere yönelik yeni bir Pediatrik Endokrinoloji kitabının yazılması,

b) Derneğin 2003 yılında basmış olduğu Pediatrik Endokrinoloji kitabının güncellenerek yeniden yazılması gerekliliği tartışıldı. Bu konudaki öneri ve düşüncelerin başkan Prof. Dr. Peyami Cinaz’a iletilmesine karar verildi,

c) Editörü Prof. Dr. Selim Kurtoğlu olmak üzere “Yenidoğanın Endokrin Hastalıkları” konulu bir kitap yazılmasına,

d) Erişkin Endokrinoloji uzmanları tarafından yazılan 2009 yıllığı içinde Çocuk Endokrinologları tarafından başta Diyabet olmak üzere Çocuk Endokrinolojisi ile ilgili bölümlerin yazılmasına karar verildi.

  1. Türkiye’de bulunmayan (Hidrokortizon, Fludrokortizon, Diazoksid-Proglisem, Premarin gibi) endokrin ilaçların dernek tarafından temini ve acil durumlarda kullanılmak üzere endokrin merkezlerine dağıtılmasının uygun olacağı görüşüne varıldı.
  2. Akreditasyon grubunun tekrar aktif hale getirilerek, Çocuk Endokrinolojisi çekirdek eğitim müfredatının hazırlanmasına ve Sağlık Bakanlığı ile temasa geçilmesine,
  3. 2010 yılı içerisinde düzenlenecek olan XIV.UPEK içerisinde tartışılması istenen bilimsel konuların dağıtılan anket formlarına üyeler tarafından yazılmasına,
  4. Dernek Web sitesinde derneğin alt çalışma grupları için birer pencere açılmasına,
  5. Kongre Bildiri Değerlendirme kuruluna Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Prof. Dr. Merih Berberoğlu, Doç.Dr. Nazlı Gönç’ün seçilmesine ve standartların yeniden düzenlenmesine,
  6. Derneğin çıkardığı JCRPE dergisinde çıkan yayınlara da ödül verilmesine karar verildi. Bundan sonra Kongre Ödül törenine geçildi.