ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Diyabet Hemşiresi Tebliği Taslağı


Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Diyabet Hemşiresi Tebliği Taslağı yönetim kurulumuzca incelenmiş ve Bakanlığa derneğimizin görüşleri iletilmiştir.

 

 

 

Taslak hakkındaki Derneğimizin Sağlık Bakanlığına iletilen görüşleri aşağıdaki gibidir.

  1. Tanımlar kısmında Eğitim Koordinatörü bölümünde: Eğitim Koordinatörü eğitim sağlık müdürlüğünde görev yapan hemşire dışında üniversite hastanelerinde çalışan hemşire de olabilir
  2. Eğitimcilerin nitelikleri bölümünde Madde 8’de: Eğitici olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve İç Hastalıkları uzmanı olmamalıdır. Çocuk Endokrinolojisi uzmanları yeterli sayıda vardır. Çocuk diyabet hemşiresi için Çocuk Endokrinolojisi uzmanı, erişkin diyabet hemşiresi için Erişkin Endokrinolojisi uzmanı eğitici olmalıdır.
  3. Eğitim programı başvuru ve kabul Madde 12’de: Eğitime katılacak kursiyer kontenjan oranı bakanlık için %65 olarak belirlenmiştir. Ancak günümüzde sadece çocuk endokrinolojisi açısından baktığımızda ülkemizde 30 üniversite çocuk endokrinoloji merkezi bulunmaktadır. Bu nedenle bakanlığa ayrılmış orana göre üniversitelere ayrılan oran çok düşük düzeydedir. Yapılacak müracaatlar sonucu bu oranların komisyonca değerlendirilmesi uygundur.
  4. Diyabet Hemşiresi çocuk, erişkin diye mutlaka ayrılmalıdır. Çünkü çocuk ve erişkinde hastalıkların takibi ve özellikleri farklıdır.