ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Yeni Uzmanlık Tüzüğü


Yeni uzmanlık tüzüğü hakkında dernek başkanımız Prof. Dr. Peyami Cinaz'ın açıklaması.

 

 

 

 

Bilindiği gibi tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitiminde uzmanlık sürelerini ve şartlarını belirleyen yeni yönetmelik Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak 18 Temmuz 2009 tarihli ve 27292 Sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte pediatri yan dalları ile ilgili bazı yenilikler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu yeni yönetmeliğe gore pediatri yan dallarına bazı yeni yan dallar eklenirken, bazı yan dallarda da yeni düzenlemelere gidilmiştir.

Sözkonusu yönetmelikte çocuk endokrin ve metabolizma iki ayrı yan dal olarak görülmektedir ve geçici madde 11’de ismi değişen uzmanlık yan dalları arasında geçmemektedir. Bunun nedeni çocuk endokrin ve metabolizma yan dallarının ayrılmasının aslında yeni bir uygulama olmamasıdır. Çünkü 2002 yılında yapılan düzenlemeye göre çocuk endokrin ve metabolizma yan dalları zaten birbirinden ayrılmış durumdadır. Önceden uzmanlık belgesi alanların belgelerinde herhangi bir değişikliğe gerek bulunmamaktadır.

Tüm bu nedenlerden dolayı yönetmeliğin geçici madde 2’de belirtilen “ uzmanlık giriş sınavını kazanmış bulunanlar hakkında tabi oldukları önceki mevzuat hükümleri uygulanır; 6 içinde talepte bulunanlara ise yeni mevzuat hükümleri uygulanır maddesi” çocuk endokrin uzmanlarını ve yan dal yapanları ilgilendirmemektedir.

Sevgi ve Saygılarımla

Prof. Dr. Peyami Cinaz

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı