ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Selim Hocamız’a Bir Ödül Daha


Selim Hocamız’a Bir Ödül Daha

 

 

 

Erciyes  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  geleneksel
Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü 2009 yılında aşağıdaki
çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Selim Kurtoğlu ve Arkadaşlarının
yaptığı çalışmaya verilmiştir. Hocamızı ve çalışma arkadaşlarını
tebrik ediyoruz.

Ödül Alan Çalışma:

Öztürk A, Çiçek B, Mazıcıoğlu MM, Elmalı F, Kurtoğlu S.
Türk çocukları ve adolesanlarda abdominal obezite prevalansı ve
ilişkili risk faktörleri'