ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Endokrin Hastalıkların Genetiği Seminerleri II- Tüm Yönleriyle Tiroid Hormon Direnci Alfa- Prof.Dr. Alev Özön, Prof. Dr. Krishna Chatterjee, Doç. Dr. Korcan Demir, Uzm. Dr. Jamala Mammadova